ČSN 01 1300 (011300) Zrušená norma

Zákonné měřicí jednotky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví zákonné jednotky fyzikálních veličin a platí pro všechny orgány a organizace státní, družstevní, společenské a jiné, které ve své činnosti tyto jednotky používají. Současně stanoví názvy a značky jednotek. Zákonnými jednotkami jsou jednotky základní, odvozené, doplňkové, vedlejší a také násobky a díly jednotek. Základními jednotkami jsou nadále metr (m), kilogram (kg), sekunda (s), ampér (A), kelvin (K), mol (mol), kandela (cd). Doplňkové a odvozené jednotky jsou tabelizovány. Je mezi nimi i kmitočet (hertz - Hz), práce (joule - J), výkon (watt - W), světelný tok (lumen - lm), lux (lx) pro osvětlení, aktivita nuklidu (becquerel - Bq), dávkový ekvivalent (sievert - Sv) a další. V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 1952-78, jsou aktualizovány definice metru a kandely a vzhledem k všeobecnému zavedení jednotek SI v ČR vypuštěna "další ustanovení". ČSN 01 1300 byla schválena 10.4.1987 a nabyla účinnosti od 1.3.1988. Nahradila ČSN 01 1300 z 16.10.1979.
"Změnou 1)-11/1992" se s účinností od 1.1.1993 doplňují v tabulce 3 předpony s kvocientem 103 o yotta a zetta, resp. zepto a yocto a dále v tab. 5 vedlejší jednotky pro tlak (bar).

Označení ČSN 01 1300 (011300)
Katalogové číslo 24063
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1988
Datum účinnosti 1. 3. 1988
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963240633
Norma byla zrušena k 1. 7. 1997
a nahrazena ČSN ISO 1000 (011301)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 01 13 00
  • ČSN 011300
  • ČSN 01 13 00 : 1988
  • ČSN 011300:1988
  • ČSN 01 1300:1988