ČSN EN 61094-3 (368880) Zrušená norma

Měřicí mikrofony - Část 3: Primární metoda pro kalibraci laboratorních standardních mikrofonů ve volném zvukovém poli technikou reciprocity

ČSN EN 61094-3 Měřicí mikrofony - Část 3: Primární metoda pro kalibraci laboratorních standardních mikrofonů ve volném zvukovém poli technikou reciprocity
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 61094-3:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1094-3 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato část IEC 1094 se vztahuje na laboratorní standardní mikrofony vyhovující požadavkům IEC 1094-1 (=ČSN EN 61094-1). Principy metody lze uplatnit také pro jiné typy mikrofonů. Zejména mikrofony splňující požadavky IEC 1094-1, které jsou opatřeny speciálním adaptérem, lze po odstranění adaptéru kalibrovat v souladu s touto normou. Tato část specifikuje primární metodu pro určování citlivosti ve volném zvukovém poli tak, aby se vytvořil reprodukovatelný a přesný základ pro měření akustického tlaku v podmínkách volného zvukového pole. Tato část je určena pro použití laboratořemi s velice zkušenými pracovníky a specializovaným vybavením. Normalizovány jsou zejména: referenční podmínky prostředí, principy reciprocitní kalibrace ve volném zvukovém poli, faktory ovlivňující citlivost ve volném zvukovém poli, složky nejistoty kalibrace. ČSN EN 61094-3 (36 8880) byla vydána v červnu 1997.

Označení ČSN EN 61094-3 (368880)
Katalogové číslo 22084
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963220840
Změny a opravy Z1 3.17t
Norma byla zrušena k 19. 7. 2019
a nahrazena ČSN EN 61094-3 ed. 2 (368880)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61094-1 (368880)
Měřicí mikrofony - Část 1: Technické požadavky na laboratorní etalonové mikrofony

ČSN EN 61094-2 ed. 2 (368880)
Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 2: Primární metoda pro tlakovou kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů metodou reciprocity

ČSN EN 61094-3 ed. 2 (368880)
Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 3: Primární metoda pro kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů ve volném zvukovém poli technikou reciprocity

ČSN EN 61094-4 (368880)
Měřicí mikrofony - Část 4: Technické požadavky na pracovní standardní mikrofony

ČSN EN 61094-5 ed. 2 (368880)
Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 5: Porovnávací metody pro tlakovou kalibraci pracovních etalonových mikrofonů

ČSN EN 61094-6 (368880)
Měřicí mikrofony - Část 6: Elektrostatické kalibrátory pro určení kmitočtové charakteristiky

ČSN EN 61094-8 (368880)
Měřicí mikrofony - Část 8: Porovnávací metody určování citlivosti pracovních etalonových mikrofonů ve volném poli