ICS 33.160.50 - Příslušenství audiotechniky a videotechniky

ČSN EN ISO 11904-1 (011636) - srpen 2003

Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 1: Metoda používající mikrofon vložený do ucha (metoda MIRE)

340 Kč

ČSN EN IEC 63034 (367014) - leden 2021

Mikroreproduktory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62777 (367220) - září 2016

Metoda hodnocení kvality zvukového pole systému směrových reproduktorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60268-4 ed. 4 (368305) - březen 2015

Elektroakustická zařízení - Část 4: Mikrofony

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 17. říjnu 2021 (zobrazit náhrady).

602 Kč

ČSN EN 60268-5 (368305) - únor 2004

Elektroakustická zařízení - Část 5: Reproduktory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

740 Kč

ČSN EN 60268-7 ed. 2 (368305) - srpen 2011 aktuální vydání

Elektroakustická zařízení - Část 7: Náhlavní sluchátka a sluchátka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 60268-4 ed. 5 (368305) - červen 2019

Elektroakustická zařízení - Část 4: Mikrofony

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 50332-1 ed. 2 (368307) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektroakustická zařízení: Náhlavní sluchátka a sluchátka tvořící součást osobních hudebních přehrávačů - Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku - Část 1: Obecná metoda pro "originální soupravu zařízení"

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50332-2 ed. 2 (368307) - srpen 2014

Elektroakustická zařízení: Náhlavní sluchátka a sluchátka tvořící součást osobních hudebních přehrávačů - Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku - Část 2: Přizpůsobení sestav se sluchátky, pokud je buď jedna ze součástí, nebo jsou-li obě součásti dodávány jako originální souprava zařízení, avšak s normalizovanými konektory mezi oběma součástmi umožňujícími kombinování součástí od různých výrobců nebo různého provedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50332-3 (368307) - prosinec 2017

Elektroakustická zařízení - Náhlavní sluchátka a sluchátka tvořící součást osobních hudebních přehrávačů - Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku - Část 3: Metoda měření pro řízení zvukové dávky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61305-5 (368311) - červen 2004

Domácí hi-fi zařízení a systémy - Metody měření a stanovení vlastností - Část 5: Reproduktory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 61842 (368321) - prosinec 2002

Mikrofony a sluchátka pro řečovou komunikaci

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62458 (368322) - září 2011

Elektroakustická zařízení - Elektroakustické měniče - Měření signálu velké úrovně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62459 (368323) - září 2011

Elektroakustická zařízení - Elektroakustické měniče - Měření závěsných částí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

370 Kč

ČSN EN 61094-1 (368880) - prosinec 2001 aktuální vydání

Měřicí mikrofony - Část 1: Technické požadavky na laboratorní etalonové mikrofony

230 Kč

ČSN EN 61094-2 ed. 2 (368880) - říjen 2009 aktuální vydání

Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 2: Primární metoda pro tlakovou kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů metodou reciprocity

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61094-4 (368880) - červen 1997

Měřicí mikrofony - Část 4: Technické požadavky na pracovní standardní mikrofony

230 Kč

ČSN EN 61094-6 (368880) - září 2005

Měřicí mikrofony - Část 6: Elektrostatické kalibrátory pro určení kmitočtové charakteristiky

340 Kč

ČSN EN 61094-8 (368880) - červenec 2013

Měřicí mikrofony - Část 8: Porovnávací metody určování citlivosti pracovních etalonových mikrofonů ve volném poli

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 422-1 V1.2.2 (875032) - prosinec 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 422-1 V1.3.2 (875032) - prosinec 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 422-1 V1.4.2 (875032) - únor 2012

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (875032) - červenec 2017

Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 1: Přijímače třídy A - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 422-2 V1.2.2 (875032) - říjen 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 422-2 V1.3.1 (875032) - únor 2012

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 (875032) - září 2017

Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 2: Přijímače třídy B - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 (875032) - září 2017

Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 3: Přijímače třídy C - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 (875032) - listopad 2017

Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 4: Asistenční naslouchací zařízení včetně osobních zvukových zesilovačů a indukčních systémů až do 3 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 301 357-1 V1.4.1 (875097) - červen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 (875097) - červen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-9 V1.1.1 (875101) - leden 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčních (RF) zvukových pojítek

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-9 V1.2.1 (875101) - leden 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení

340 Kč