Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 33 2000-7-701 (332000) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3320 Společné zařizovací předpisy

ICS: 91.140.50 Systémy zásobování elektřinou v budovách

Anotace obsahu normy

V normě jsou zapracovány všechny údaje z harmonizačního dokumentu mod IEC 364-7-701:1984. Požadavky Části 7 doplňují, upravují nebo nahrazují všeobecné požadavky ostatních částí ČSN 33 2000. Zvláštní požadavky tohoto oddílu se vztahují na prostory s koupacími vanami, sprchami, prefabrikovanými sprchovými kabinami s vlastními systémy sprchy a odvodnění a na okolí zóny, kde je nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvýšeno snížením odporu těla a kontaktem s potenciálem země. Norma obsahuje - jak je to v této sadě obvyklé - pouze změny oproti normě kmenové. Za pozornost stojí kapitola 701.4: Bezpečnost, která řeší v podkapitole 701.41 Ochranu před úrazem elektrickým proudem. Dále jsou normalizovány požadavky na výběr a stavbu elektrických zařízení, a to jak všeobecně, tak pro spínací a řídicí přístroje a ostatní upevněná zařízení používající elektrický proud. Norma je doplněna řadou nákresů. ČSN 33 2000-7-701 byla vydána v červnu 1997. Nahradila ČSN 33 2135 část 1 ze 7. února 1990 v celém rozsahu.

Označení ČSN 33 2000-7-701 (332000)
Katalogové číslo 22109
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963221090
Změny a opravy Z1 9.07t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2009
a nahrazena ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (332000)
Tato norma nahradila ČSN 33 2135-1 (332135) z prosince 1990
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-45 (332000)
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 332000-7-701
  • ČSN 33 20 00-7-701