ČSN 33 2135-1 (332135) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy: Vnitřní elektrické rozvody v jednoúčelových zařízeních, objektech a místnostech. Elektrická zařízení v koupelnách, umývárnách a sprchách

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V normě jsou zapracovány některé údaje z IEC 364-7-701. (Údaje souhlasné s touto mezinárodní normou jsou po straně označeny svislou čarou.) Norma platí pro navrhování, provádění, rekonstrukce a údržbu elektrických rozvodů v koupelnách a sprchách (sprchových kabinách). Projektová řešení elkektrických rozvodů, rozpracovaná před nabytím účinnosti této normy, se mohou dokončit podle ČSN 37 5215 z r.1970, která se touto normou ruší. Norma obsahuje roztřídění a definice prostorů, základní požadavky na ochranu před nebezpečným dotykem, požadavky na elektrická zařízení (mezi nimi i požadavky a výstražné nápisy) a konečně doplňující požadavky na elektrická zařízení v koupelnách, v umývárnách a v umývacích prostorech, včetně kuchyňských linek. ČSN 33 2135 část 1 byla schválena 7.2.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. (POZOR: v normě je vytištěno datum účinnosti od 1.12.1991. Platí 1.1.1991, jak bylo oznámeno v č. 10/1990 Věst. FÚNM.) Nahradila ČSN 37 5215 z 12.8.1970.
"Změnou 1)-10/1992" se s účinností od 1.12.1992 doplňuje znění čl.4.1.1, které se vztahuje na bytové koupelny.

Označení ČSN 33 2135-1 (332135)
Katalogové číslo 23355
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963233550
Norma byla zrušena k 1. 7. 1997
a nahrazena ČSN 33 2000-7-701 (332000)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 332135-1
  • ČSN 33 21 35-1