ČSN ISO 2555 (640346) Zrušená norma

Plasty - Pryskyřice v kapalném, emulgovaném nebo dispergovaném stavu - Stanovení zdánlivé viskozity podle Brookfielda

ČSN ISO 2555 Plasty - Pryskyřice v kapalném, emulgovaném nebo dispergovaném stavu - Stanovení zdánlivé viskozity podle Brookfielda
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 2555:1989. Předepisuje metodu stanovení zdánlivé viskozity pryskyřic v kapalném nebo podobném stavu Brookfieldovou metodou. Používá se jeden z typů rotačního viskozimetru popsaných v této normě. Aplikace této metody na speciální výrobky je podobně popsána v příloze A. Viskozimetry typu A, B a C umožňují měřit viskozitu v rozsahu od 0,02 Pa.s do 60 000 Pa.s. Normalizována je podstata zkoušky a její postup.
ČSN ISO 2555 (64 0346) byla vydána v červnu 1997. Nahradila ČSN 64 0346 ze 4.11.1982.

Označení ČSN ISO 2555 (640346)
Katalogové číslo 21693
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963216935
Změny a opravy Z1 10.99t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 2555 (640346)
Tato norma nahradila ČSN 64 0346 (640346) z prosince 1983
Dostupnost skladem (tisk na počkání)