ČSN EN 61265 (368833)

Elektroakustika - Přístroje na měření hluku letadel - Provozní požadavky na systémy pro měření hladin akustického tlaku v třetinooktávových pásmech při certifikaci kategorie dopravních letadel

ČSN EN 61265 Elektroakustika - Přístroje na měření hluku letadel - Provozní požadavky na systémy pro měření hladin akustického tlaku v třetinooktávových pásmech při certifikaci kategorie dopravních letadel
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 12. 6. 2021. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 61265:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1265:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato norma stanovuje požadavky na elektroakustické vlastnosti měřicích systémů používaných k měření zvuku pro účely hlukové certifikace letadel a doporučuje metody, jakými lze provádět periodické zkoušky k ověření toho, že provozní vlastnosti jsou, v rámci stanovených tolerancí, trvale v souladu s uvedenými požadavky. Systém pro měření zvuku k danému účelu obecně zahrnuje kombinaci přístrojů v rozsahu od mikrofonu přes zařízení pro záznam a zpracování signálu až po vhodné výstupní zařízení. Jednotlivé měřicí systémy, lišící se svým složením, mohou vykonávat nezbytné funkce rozdílným způsobem a pracovat na analogovém nebo číslicovém principu. Požadavky této normy platí pro přístroje používané k měření zvuku vytvářeného kategorií proudových nebo vrtulových dopravních letounů o certifikované vzletové hmotnosti vyšší než 9 000 kg, nebo jejich pohonných jednotek, pokud jsou umístěny na vhodném venkovním zkušebním zařízení. Normalizovány jsou definice (15 hesel) a požadavky. ČSN EN 61265 (36 8833) byla vydána v červnu 1997.

Označení ČSN EN 61265 (368833)
Katalogové číslo 22085
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963220857
Změny a opravy Z1 2.19t
Norma je platná do 12. 6. 2021
a bude nahrazena ČSN EN IEC 61265 ed. 2 (368833)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)