ICS 49.020 - Letectví a kosmonautika obecně

ČSN 31 0201 (310201) - červen 1975

Pojmy, veličiny a značky v mechanice letu

770 Kč

ČSN EN 2544 (311035) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Znázorňování nýtů na výkresech pro leteckou a kosmickou techniku

125 Kč