ČSN (normy i změny) z dubna 1997

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 8126 (013825) - duben 1997

Mikrografie - Diazografické a vesikulární filmy - Visuální hustoty - Požadavky

125 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 10309 (038147) - duben 1997

Kovové povlaky - Zkoušení pórovitosti - Ferroxylová zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.16t

190 Kč

ČSN ISO 11846 (038173) - duben 1997

Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi u slitin hliníku vhodných pro tepelné zpracování v roztocích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.08t

222 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN ISO 9090/změna Z1 (052005) - duben 1997

Zváranie. Plynotesnosť zariadení na plameňové zváranie a príbuzné procesy

Změna byla zrušena k 1. červnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 203-1/změna A1 (061901) - duben 1997

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 28233 (133200) - duben 1997

Termoplastové armatury - Krouticí moment - Zkušební metody

125 Kč

ČSN EN 28659 (133201) - duben 1997

Termoplastové armatury - Mez únavy - Zkušební metody

125 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 60917-2-1 (188002) - duben 1997

Modulární řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení - Část 2: Dílčí specifikace - Rozhraní v uspořádání rozměrů s krokem 25 mm pro vybavení stavebnicových konstrukcí - Oddíl 1: Předmětová specifikace - Rozměry skříní a stojanů

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN IEC 92-303 (326610) - duben 1997

Elektrické instalace na lodích - Část 303: Zařízení - Transformátory pro silové a světelné obvody

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(371) (330050) - duben 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 371: Dálkové ovládání

350 Kč

ČSN IEC 50(421) (330050) - duben 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 421: Výkonové transformátory a tlumivky

440 Kč

ČSN IEC 50(531) (330050) - duben 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 531: Elektronky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

1 935 Kč

ČSN IEC 50(714) (330050) - duben 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, A2 3.18t, A3 4.19t, A4 4.20t

1 265 Kč

ČSN EN 55022/změna A1 (334290) - duben 1997

Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení zařízením informační techniky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50109-2-1 (343891) - duben 1997

Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 2-1: Podrobné požadavky pro vysokofrekvenční konektory a souosé kontakty - Nářadí s otevřeným hrdlem a pevnými čelistmi, velikosti A až E, V a W

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 50109-2-2 (343891) - duben 1997

Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 2-2: Podrobné požadavky pro vysokofrekvenční konektory a souosé kontakty - Nástroje s otevřeným hrdlem a vyjímatelnými vyměnitelnými čelistmi, velikosti A - G, Q - T, V a W

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.13t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN EN 50109-2-3 (343891) - duben 1997

Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 2-3: Podrobné požadavky pro kontakty elektrických konektorů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 50109-2-4 (343891) - duben 1997

Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 2-4: Podrobné požadavky pro střední kontakty vysokofrekvenčních konektorů řady SMZ

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 50109-2-5 (343891) - duben 1997

Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 2-5: Podrobné požadavky na zakončení dvouvodičového kabelu pro použití pro datovou sběrnici

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60672-1 (346301) - duben 1997

Keramické a skleněné izolační materiály - Část 1: Definice a třídění

230 Kč

ČSN EN 61302 (346426) - duben 1997

Elektroizolační materiály - Metoda vyhodnocování odolnosti proti plazivým proudům a erozi - Zkouška ponorem rotujícího kola

230 Kč

ČSN EN 61068-3-1 (346544) - duben 1997

Pásky tkané z polyesterových vláken - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Pásky tkané na běžných nebo bezčlunkových stavech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

145 Kč

ČSN IEC 317-26/změna Z1 (347307) - duben 1997

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 26: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyamid-imidem, třída 200

32 Kč

ČSN IEC 317-28/změna Z1 (347307) - duben 1997

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 28: Měděné vodiče pravoúhlého průřezu lakované polyesterimidem, třída 180

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-29/změna Z1 (347307) - duben 1997

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 29: měděné pravoúhlého průřezu lakované polyesterem nebo polyesterimidem s vrchní vrstvou z polyamid-imidu, třída 200

32 Kč

ČSN IEC 317-30/změna Z1 (347307) - duben 1997

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 30: Měděné vodiče pravoúhlého průřezu lakované polyimidem, třída 220

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-31/změna Z1 (347307) - duben 1997

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 31: Vodiče pravoúhlého průřezu s měděným holým nebo lakovaným jádrem, opředené skleněným vláknem lakovaným polyesterem nebo polyesterimidem, teplotní index 180

Změna byla zrušena k 26. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-32/změna Z1 (347307) - duben 1997

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 32: Vodiče pravoúhlého průřezu s měděným holým nebo lakovaným jádrem, opředené skleněným vláknem lakovaným polyesterem nebo polyesterimidem, teplotní index 155

Změna byla zrušena k 26. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-33/změna Z1 (347307) - duben 1997

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 33: Vodiče pravoúhlého průřezu s měděným holým nebo lakovaným jádrem, opředené skleněným vláknem lakovaným silikonem, teplotní index 200

Změna byla zrušena k 26. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7659-5N (347659) - duben 1997

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5N: Kabely bez koncentrického jádra (Typ 5N)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.00t, Z2 11.07t

545 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 353 (351210) - duben 1997

Závěrné tlumivky pro elektrické střídavé sítě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.03t

540 Kč

ČSN EN 60146-1-3 (351530) - duben 1997

Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-3: Transformátory a tlumivky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.03t

222 Kč

ČSN EN 60898 +A1/změna A12 (354170) - duben 1997

Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60898 +A1/změna A13 (354170) - duben 1997

Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60898 +A1/změna A14 (354170) - duben 1997

Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 6575/změna Z1 (356575) - duben 1997

Spektrometry energií záření X s polovodičovými detektory. Metody zkoušení

32 Kč

ČSN IEC 481 (358207) - duben 1997

Vazební členy pro vysokofrekvenční spoje po vedeních nad 1 000 V

230 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z4 (360340) - duben 1997

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

550 Kč

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z5 (360340) - duben 1997

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

340 Kč

ČSN EN 61050/změna A1 (360530) - duben 1997

Transformátory pro svíticí trubice se sekundárním napětím bez zátěže vyšším než 1 000 V (všeobecně nazývané neonové transformátory). Všeobecné a bezpečnostní požadavky

190 Kč

ČSN EN 60634 (360605) - duben 1997

Zkušební zdroje světla pro provádění tepelných zkoušek svítidel

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60335-2-24/změna A51 (361055) - duben 1997

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na chladničky, mrazničky a výrobníky ledu

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-6/změna A53 (361055) - duben 1997

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro sporáky, vařiče, trouby a podobné spotřebiče pro domácnost

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61309 (361060) - duben 1997

Hlubokoponorné smažiče pro použití v domácnosti - Metody měření funkce

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60730-1 (361960) - duben 1997

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11+A12 7.97t, opr. 1.98, A1 8.98t, opr. 1.99, A14 2.99t, A2 2.99t, A15 2.99t, A16 2.00t, A17 12.00t, Z1 10.01t, A18 6.04t, Oprava 1 12.07t

2 432 Kč

ČSN EN 61303 (364737) - duben 1997

Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče aktivity - Zvláštní metody pro stanovení parametrů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t

250 Kč

ČSN EN 50061/změna A1 (364815) - duben 1997

Bezpečnost implantabilních kardiostimulátorů

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60510-2-5 (367610) - duben 1997

Metody měření rádiových zařízení pozemských družicových stanic - Část 2: Měření subsystémů - Oddíl pět: Kmitočtové modulátory

230 Kč

ČSN EN 60510-2-6 (367610) - duben 1997

Metody měření rádiových zařízení pozemských družicových stanic - Část 2: Měření subsystémů - Oddíl šest: Kmitočtové demodulátory

340 Kč

ČSN EN 60835-1-1 (367630) - duben 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlných rádiových systémech - Část 1: Měření společná pozemním radioreléovým systémům a pozemním družicovým stanicím - Oddíl 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN EN 60835-2-10 (367630) - duben 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů - Oddíl 10: Celkové vlastnosti systému

190 Kč

ČSN ISO 8860-1 (369334) - duben 1997

Zpracování informací - Výměna dat na 90 mm (3,5 in) pružném kazetovém disku při použití modifikované kmitočtové modulace zaznamenané při 7 958 zm/rad na 80 stop na každé straně - Část 1: Rozměry, fyzikální a magnetické vlastnosti

350 Kč

ČSN ISO 8860-2 (369334) - duben 1997

Zpracování informací - Výměna dat na 90 mm (3,5 in) pružném kazetovém disku při použití modifikované kmitočtové modulace zaznamenané při 7 958 zm/rad na 80 stop na každé straně - Část 2: Formát stopy

230 Kč

ČSN ISO/IEC 9529-1 (369335) - duben 1997

Zpracování informací - Výměna dat na 90 mm (3,5 in) pružném kazetovém disku při použití modifikované kmitočtové modulace zaznamenané při 15 916 zm/rad na 80 stop na každé straně - Část 1: Rozměry, fyzikální a magnetické vlastnosti

350 Kč

ČSN ISO/IEC 9529-2 (369335) - duben 1997

Zpracování informací - Výměna dat na 90 mm (3,5 in) pružném kazetovém disku při použití modifikované kmitočtové modulace zaznamenané při 15 916 zm/rad na 80 stop na každé straně - Část 2: Formát stopy

230 Kč

ČSN EN 726-3 (369723) - duben 1997

Systémy s identifikačními kartami - Telekomunikační karty s integrovanými obvody a koncová zařízení - Část 3: Aplikačně nezávislé požadavky na karty

770 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 6006-1/změna Z1 (466006) - duben 1997

Označování hospodářských zvířat. Část 1: Označování skotu

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0303 (560303) - duben 1997

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Normalizovaný postup pro rozmrazování zmrazeného ovoce a zeleniny

65 Kč

ČSN 56 0304 (560304) - duben 1997

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Normalizovaný postup pro vaření zmrazené zeleniny

65 Kč

ČSN 56 0305 (560305) - duben 1997

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Stanovení čisté hmotnosti zmrazeného ovoce a zeleniny

32 Kč

ČSN 56 9145 (569145) - duben 1997

Zmrazená celá kukuřičná zrna

125 Kč

ČSN 56 9146 (569146) - duben 1997

Zmrazený špenát

125 Kč

ČSN 56 9431 (569431) - duben 1997 aktuální vydání

Sušené jedlé houby

190 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0104-4/změna Z1 (570104) - duben 1997

Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků. Stanovení tuku

32 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 6227 (650335) - duben 1997

Chemické výrobky technické - Všeobecné metody pro stanovení obsahu chloridových iontů - Potenciometrická metoda

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 642 (723145) - duben 1997

Tlakové trouby z předpjatého betonu s plechovou válcovou vložkou a bez plechové válcové vložky, včetně spojů a tvarovek a zvláštní požadavky na předpínací výztuž pro trouby

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 7503 (737503) - duben 1997

Projektování a stavba tunelů městských drah

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN ISO 11399 (833550) - duben 1997

Ergonomie tepelného prostředí - Zásady a používání příslušných mezinárodních norem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.01t

372 Kč

ČSN ISO 4225 (835001) - duben 1997

Kvalita ovzduší - Obecná hlediska - Slovník

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 61223-2-4 (854012) - duben 1997

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-4: Zkoušky stálosti - Kamery pro trvalý záznam

340 Kč

ČSN EN 61223-2-5 (854012) - duben 1997

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-5: Zkoušky stálosti - Obrazové displeje

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 418 ed. 1 (871515) - duben 1997

Podnikové telekomunikace (BTC) - Nestrukturalizované a strukturalizované digitální pronajaté okruhy 2 048 kbit/s (D2048U a D2048S) - Popis síťového rozhraní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 419 ed. 1 (871516) - duben 1997

Podnikové telekomunikace (BTC) - Strukturalizované digitální pronajaté okruhy 2 048 kbit/s (D2048S) - Vlastnosti spojení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 420 ed. 1 (871517) - duben 1997

Podnikové telekomunikace (BTC) - Strukturalizované digitální pronajaté okruhy 2 048 kbit/s (D2048S) - Rozhraní koncového zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 019-1-0 (872001) - duben 1997 aktuální vydání

Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-0: Klasifikace podmínek prostředí - Úvod

190 Kč

ČSN ETS 300 019-1-1 (872001) - duben 1997 aktuální vydání

Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-1: Klasifikace podmínek prostředí - Skladování

190 Kč

ČSN ETS 300 019-1-2 (872001) - duben 1997 aktuální vydání

Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-2: Klasifikace podmínek prostředí - Přeprava

190 Kč

ČSN ETS 300 019-1-3 (872001) - duben 1997 aktuální vydání

Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.98t

355 Kč

ČSN ETS 300 019-1-5 (872001) - duben 1997 aktuální vydání

Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-5: Klasifikace podmínek prostředí - Zařízení pozemních vozidel

190 Kč

ČSN ETS 300 643 ed. 1 (873582) - duben 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Všeobecná síťová hlediska a funkce - Podvrstva specifické konvergence služby převádění rámců (FR-SSCS) [Doporučení ITU-T I.365.1 (1993)]

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 471 ed. 1/Cor.1 (875037) - duben 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Pozemní pohyblivá služba - Protokol přístupu, pravidla obsazení a příslušné technické vlastnosti rádiového zařízení pro přenos dat ve sdílených kanálech

20 Kč

ČSN ETS 300 466 ed. 1 (875050) - duben 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace/globální systém pro mobilní komunikace (DECT/GSM) - způsob spolupráce - Všeobecný popis požadavků na službu - Funkční možnosti a informační toky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 459 ed. 1 (876018) - duben 1997

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Prostředky řízení sítě (NCF) námořních pohyblivých pozemských stanic (MMESs), pracujících v pásmech 1,5/1,6 GHz a 11/12/14 GHz, zajišťujících datové spojení s nízkou rychlostí (LBRDCs)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 460 ed. 1 (876019) - duben 1997

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Námořní pohyblivé pozemské stanice (MMESs), pracující v pásmech 1,5/1,6 GHz, zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí (LBRDCs) pro globální námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Technické vlastnosti a metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.98t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 173 ed. 2 (879505) - duben 1997 aktuální vydání

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Identifikační doplňkové služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 237 ed. 2 (879510) - duben 1997 aktuální vydání

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Identifikace jména - doplňkové služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 256 ed. 2 (879514) - duben 1997 aktuální vydání

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Doplňkové služby odklonu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 258 ed. 2 (879516) - duben 1997 aktuální vydání

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Přechod na náhradní cestu jako přídavný rys sítě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 260 ed. 2 (879518) - duben 1997 aktuální vydání

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Předávání volání - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 365 ed. 2 (879521) - duben 1997 aktuální vydání

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Dokončení spojení - doplňkové služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč