ČSN P ENV 1992-1-3 (731201) Zrušená norma

Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Betonové dílce a montované konstrukce

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 1992-1-3:1994. Tato norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1992-1-3 (Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí, část 1.3: Obecná pravidla - Betonové dílce a montované konstrukce) a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se použije spolu s ENV pro návrh stavebních konstrukcí v České republice. Účelem NAD je uvést některé vysvětlivky a doporučení, přihlížející ke zvyklostem, zkušenostem a dokumentům pro navrhování betonových dílců v ČR. V NAD také dodává hodnoty volitelné jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území ČR nadřazeny odpovídajícím údajům ENV. ENV 1992-1-3 byla připravena Evropskou komisí pro normalizaci (CEN) a je reprodukována přesně tak, jak bylo publikována a schválena CEN. Tato předběžná EN spolu s NAD je určena k ověření při praktickém užívání po dobu tři let. Cílem ověření je získání poznatků z tohoto používání, které budou využity k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Přibližně po dvou letech budou členové CEN vyzváni k předložení připomínek, která budou zváženy při rozhodování o dalším postupu. Rozsah platnosti této části normy je specifikován takto: Eurokód 2 je určen pro navrhování a konstruování betonových konstrukcí pozemních staveb zhotovených částečně nebo úplně z betonových dílců. Montované konstrukce jsou charakterizovány styky, které zajišťují spojení mezi dílci. Tato část obsahuje zásady a aplikační pravidla, které doplňují zásady a pravidla uvedené v ENV 1992-1-1. Problematika výroby a montáže konstrukcí je řešena v jiných normách CEN. U montovaných konstrukcí se má zvláštní pozornost věnovat: konstrukčnímu řešení uložení, styků a spojů; bezpečnosti a stabilitě konstrukce v jednotlivých stadiích stavby; předpínání. ČSN P ENV 1992-1-3 (73 1201) byla vydána v dubnu 1997.

Označení ČSN P ENV 1992-1-3 (731201)
Katalogové číslo 21545
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963215457
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (731201)
Národní příloha - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-2 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A (731201)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

ČSN EN 1992-3 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

ČSN EN 1992-3/NA ed. A (731201)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures

foo