ČSN EN 60146-1-1 (351530) Zrušená norma

Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků

ČSN EN 60146-1-1 Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje požadavky na provedení všech elektronických výkonových měničů a elektronických výkonových spínačů, které používají řízené nebo neřízené elektronické výkonové součástky. Elektronické výkonové součástky jsou hlavně diody, různé druhy tyristorů a tranzistorů, jako jsou zpětné závěrné nebo propustné tyristory, vypínací tyristory, triaky a výkonové tranzistory. Součástky mohou být řiditelné pomocí proudu, napětí nebo světla. U nebistabilních součástek se předpokládá, že pracují ve spínacím režimu. Tato norma je určena přednostně pro specifikaci požadavků týkajících se měničů komutovaných sítí pro přeměnu střídavého proudu na proud stejnosměrný a naopak. Části této normy jsou použitelné i pro jiné druhy elektronických výkonových měničů a tyto části by se měly považovat za normy pro tyto měniče, pokud to nebude v rozporu s dalšími normami IEC pro zvláštní druhy polovodičových měničů uvedenými v současných nebo budoucích publikací IEC. Tyto specifické požadavky na řízení jsou aplikovatelné pro polovodičové výkonové měniče, které buď uskutečňují rozdílné druhy přeměny parametrů elektrické energie nebo používají rozdílné typy komutace (například polovodičové měniče s vlastní komutací), nebo zahrnují kombinaci těchto charakteristik (například přímé stejnosměrné měniče pro elektrickou trakci). Hlavní cíle této normy jsou následující: Část 1-1, IEC 146-1-1 Specifikace základních požadavků - stanovit základní termíny a definice; - specifikovat provozní podmínky, které ovlivňují základ pro výpočet; - specifikovat požadavky na zkoušky pro celé vybavení měniče a jeho montážní celky standardní konstrukce (pro zvláštní konstrukci viz IEC 146-1-2); - specifikovat základní požadavky na provedení; - stanovit požadavky zaměřené na aplikace polovodičových výkonových měničů. Část 1-2, IEC 146-1-2 Aplikační návod - poskytnout další informace o zkušebních podmínkách a o komponentech (například: polovodičové přístroje), je-li tato informace pro jejich použití v polovodičových výkonových měničích nutná, a to jako doplnění nebo modifikace stávajících norem; - poskytnout užitečné informace, výpočetní činitele, vzorce a grafy, které se týkají praktické stránky výkonových měničů. Část 1-3, IEC 146-1-3 Transformátory a tlumivky - poskytnout další informaci o charakteristikách, ve kterých se měničové transformátory liší od obyčejných výkonových transformátorů. Ve všech ostatních případech se musí používat pro měničové transformátory pravidla uvedená v IEC 76, pokud nejsou v rozporu s touto normou.

Označení ČSN EN 60146-1-1 (351530)
Katalogové číslo 21315
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963213156
Změny a opravy A1 7.99t, Oprava 1 12.99t, Z1 9.03t, Z2 1.11t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2013
a nahrazena ČSN EN 60146-1-1 ed. 2 (351530)
Tato norma nahradila ČSN 35 1530 (351530) z ledna 1981
ČSN 35 1540 (351540) z ledna 1981
ČSN 35 1560 (351560) z prosince 1969
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60146-1-1 ed. 2 (351530)
Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků

ČSN EN 60146-1-3 (351530)
Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-3: Transformátory a tlumivky

ČSN EN 60146-2 (351530)
Polovodičové měniče - Část 2: Polovodičové měniče s vlastní komutací včetně přímých stejnosměrných měničů