ČSN ISO 5790 (650336) Zrušená norma

Chemické výrobky technické - Všeobecné metody pro stanovení obsahu chloridových iontů - Merkurimetrická metoda

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5790:1979. Specifikuje všeobecnou merkurimetrickou metodu pro stanovení obsahu chloridů. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Chloridové ionty Cl- se převedou na málo disociovaný rozpustný chlorid rtuťnatý pomocí odměrného roztoku dusičnanu rtuťnatého. Přebytek dusičnanu rtuťnatého reaguje v bodě ekvivalence s 1, 5-difenylkarbazonem za vzniku fialového zbarvení indikátoru." Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 5790 (65 0336) byla vydána v dubnu 1997.

Označení ČSN ISO 5790 (650336)
Katalogové číslo 21214
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963212142
Norma byla zrušena k 1. 8. 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)