ČSN EN 61223-2-6 ed. 2 (854012) Aktuální vydání

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-6: Zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 61223 napomáhá při provádění zkoušek stálosti CT skenerů.
Platí pro ty části CT skenerů, které ovlivňují jakost obrazu, dávku pacientovi a nastavení jeho polohy.
Tato norma
- definuje základní parametry, kterými se popisují vlastnosti CT skenerů z hlediska jakosti obrazu, dávky pacientovi a nastavení jeho polohy; výčet parametrů, které se mají zkoušet je v 4.5.
- definuje metody zkoušení těchto základních parametrů;
- poskytuje kritéria, která se použijí při hodnocení dat pro shodu s tolerancemi parametrů, specifikova-ných v průvodní dokumentaci a s ohledem na referenční hodnoty.
Tyto metody jsou založeny převážně na neinvazivních měřeních s využitím vhodného měřicího vybabení, prováděných za účelem zjištění, zda funkční vlastnosti přístroje vyhovují referenčním hodnotám, nebo včasného rozpoznání změn ve vlastnostech přístroje.
Cílem je ověření shody se specifikacemi parametrů ovlivňujících jakost obrazu, dávku pacientovi a nasta-vení jeho polohy.
Není určena pro hodnocení:
- hledisek mechanické a elektrické bezpečnosti;
- hledisek mechanických, elektrických a softwarových vlastností, pokud nejsou pro provedení zkoušek stálosti významné a neovlivňují přímo jakost obrazu, dávku pacientovi a nastavení jeho polohy.

Označení ČSN EN 61223-2-6 ed. 2 (854012)
Katalogové číslo 80092
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2007
Datum účinnosti 1. 1. 2008
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963800929
Tato norma nahradila ČSN EN 61223-2-6 (854012) z dubna 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61223-2-4 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-4: Zkoušky stálosti - Kamery pro trvalý záznam

ČSN EN 61223-2-5 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-5: Zkoušky stálosti - Obrazové displeje

ČSN EN 61223-3-2 ed. 2 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-2: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení

ČSN EN 61223-3-3 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-3: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u rentgenových zařízení pro digitální substrakční angiografii (DSA)

ČSN EN 61223-3-4 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-4: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u stomatologických rentgenových zařízení

ČSN EN 61223-3-5 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

ČSN EN IEC 61223-3-5 ed. 2 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

ČSN EN IEC 61223-3-6 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-6: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení v režimu mamografické tomosyntézy