Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 61223-2-6 (854012) Zrušená norma

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-6: Zkoušky stálosti - Rentgenová zařízení pro výpočetní tomografii

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8540 Provozní zkoušky a provozní opatření

ICS: 11.040.50 Skiagrafická zařízení

Označení ČSN EN 61223-2-6 (854012)
Katalogové číslo 22015
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963220154
Změny a opravy Z1 12.07t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2010
a nahrazena ČSN EN 61223-2-6 ed. 2 (854012)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 61223-2-6:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1223-2-6:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez modifikací. Tvoří část 2-6 souboru IEC 1223, který má obsahovat následující části: Část 1: Všeobecná hlediska. Část 2-1: Zkoušky stálosti - Vyvolávací automaty. Část 2-2: Zkoušky stálosti - Skiagrafické kazety a měniče filmů - Kontakt fólie-stínítko a relativní citlivost sestavy stínítko-kazeta. Část 2-3: Zkoušky stálosti - Světlotěsnost temných komor. Část 2-4: Zkoušky stálosti - Kamery pro stálý záznam. Část 2-5: Zkoušky stálosti - Obrazové displeje. Část 2-6: Zkoušky stálosti - Rentgenová zařízení pro výpočetní tomografii. Část 2-7: Zkoušky stálosti - Rentgenová zařízení pro klasickou stomatologickou skiagrafii. Část 2-8: Zkoušky stálosti - Ochranná stínění, přepážky a zařízení. Část 2-9: Zkoušky stálosti - Rentgenová zařízení pro nepřímou skiaskopii a na přímou skiagrafii. Část 2-10: Zkoušky stálosti - Rentgenová zařízení pro mamografii. Část 2-11: Zkoušky stálosti - Rentgenová zařízení pro všeobecnou přímou skiagrafii. Část 2-12: Zkoušky stálosti - Negatoskopy. Tato část 2-6 (ČSN) IEC 1223 definuje proměnné, které popisují zobrazovací vlastnosti uvedených radiologických instalací, metody kontrol, zda kolísání měřených proměnných vyhovuje ustaveným kritériím k zajištění podmínek pro udržení přiměřených vlastností zobrazení rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii v přijatelných mezích, přičemž v případě rentgenových zařízení zamezují zbytečnému ozáření pacienta. Cílem těchto metod je detekovat jakoukoli významnou odchylku úrovně proměnných vzhledem k referenčním úrovním funkčních parametrů. Tyto referenční úrovně jsou stanoveny podle přejímací zkoušky nebo zkoušky stavu. Protože radiologické instalace se vzájemně značně liší, nelze v této normě specifikovat všeobecně platné cílové hodnoty a kritéria proměnných. V kapitole 4 jsou obsažena všeobecná hlediska zkoušek stálosti, v rozsáhlé kapitole 5 pak zkušební metody a konečně v kapitole 6 prohlášení shody. ČSN EN 61223-2-6 (85 4012) byla vydána v dubnu 1997.

Další příbuzné normy

ČSN EN 61223-2-4 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-4: Zkoušky stálosti - Kamery pro trvalý záznam

ČSN EN 61223-2-5 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-5: Zkoušky stálosti - Obrazové displeje

ČSN EN 61223-2-6 ed. 2 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-6: Zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

ČSN EN 61223-3-2 ed. 2 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-2: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení

ČSN EN 61223-3-3 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-3: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u rentgenových zařízení pro digitální substrakční angiografii (DSA)

ČSN EN 61223-3-4 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-4: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u stomatologických rentgenových zařízení

ČSN EN 61223-3-5 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii