ČSN EN 61167 +A1 (360250) Zrušená norma

Halogenidové výbojky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), které zní: "EN 61167:1994 +A1:1995 Halogenidové výbojky, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 1167:1992 + A1:1995 byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN 61167 + A1 bez jakýchkoli modifikací. Uvedená norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský Dvůr 5." V národní předmluvě jsou pouze uvedeny citované normy a obdobné mezinárodní a zahraniční normy. Komerčně dostupný český výtisk této normy tedy neobsahuje žádná normativní ustanovení, tj. vlastní text normy. ČSN EN 61167 + A1 (36 0250) byla vydána v dubnu 1997.

Označení ČSN EN 61167 +A1 (360250)
Katalogové číslo 21267
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963212678
Změny a opravy A2 10.98t, A3 8.99t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2004
a nahrazena ČSN EN 61167 +A1 až A3 (360250)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)