ČSN EN 61167 (360250) Zrušená norma

Halogenidové výbojky - Požadavky na provedení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma uvádí požadavky na provedení halogenidových výbojek pro všeobecné osvětlování. Nově byly upraveny souřadnice chromatičnosti pro CCT 3000 K a 4200 K na bod dvou jednotek podle Plancka, aby byl vzat v úvahu posun doby života k vyšším y-hodnotám (prodloužení života). Kromě těchto základních změn byla zavedena nová technika provozu nízkofrekvenční pravoúhlé vlny (LFSW). To vedlo k rozšíření stávajících údajových listů o další stránky a několik dalších příloh popisujících a upřesňujících požadavky. Dále byly zavedeny nové požadavky a metody měření pro zapalování (průraz/přechod/náběh).

Označení ČSN EN 61167 (360250)
Katalogové číslo 89714
Cena 1 270 Kč1270
Datum schválení 1. 12. 2011
Datum účinnosti 1. 1. 2012
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 174 stran formátu A4
EAN kód 8590963897141
Změny a opravy Z1 10.16t
Norma byla zrušena k 10. 6. 2019
a nahrazena ČSN EN 61167 ed. 2 (360250)
Tato norma nahradila ČSN EN 61167 +A1 až A3 (360250) z ledna 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)