ČSN P ENV 1995-1-2 (731701) Zrušená norma

Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 1995-1-2:1994. Tato norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1995-1-2 (Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí, část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru) a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se použije spolu s ENV pro návrh stavebních konstrukcí v České republice. Účelem NAD je doplnit chybějící informace, vztahující se zejména k zatížení staveb a k používaným materiálům. V NAD také dodává hodnoty volitelné jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území ČR nadřazeny odpovídajícím údajům ENV. ENV 1995-1-2 byla připravena Evropskou komisí pro normalizaci (CEN) a je reprodukována přesně tak, jak bylo publikována a schválena CEN. Tato předběžná EN spolu s NAD je určena k ověření při praktickém užívání po dobu tři let. Cílem ověření je získání poznatků z tohoto používání, které budou využity k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Přibližně po dvou letech budou členové CEN vyzváni k předložení připomínek, která budou zváženy při rozhodování o dalším postupu. Rozsah platnosti této části normy je specifikován takto: Eurokód 5 je určen pro navrhování dřevěných konstrukcí - tj. konstrukcí vyrobených ze dřeva (rostlého dřeva , omítaného, opracovaného nebo výřezů a lepeného lamelového dřeva) nebo desek na bázi dřeva spojovaných pomocí lepidel nebo mechanických spojovacích prostředků. Rozdělen je na jednotlivé části. (Rozsah platnosti a další části eurokódu 5) Tento Eurokód se zabývá pouze požadavky na únosnost, použitelnost a trvanlivost konstrukcí. Ostatní požadavky, např. požadavky na tepelnou nebo zvukovou izolaci, nezohledňuje. Rozsáhlý návrh normy (50 stran) platí pro navrhování dřevěných konstrukcí v mimořádné situaci požárního namáhání a musí se užívat ve spojení s ENV 1995-1-1 a ENV 1991-2-2. Tato část pouze stanovuje odchylky nebo dodatky k navrhování na běžnou teplotu. Část 1.2 ENV 1995 pojednává pouze o pasivních metodách protipožární ochrany. Aktivní metody nezahrnuje. Platí pro konstrukce pozemních staveb, u nichž je z důvodů obecné požární bezpečnosti požadováno splnění určitých funkcí při namáhání požárem s ohledem na vyhnutí se předčasnému zřícení konstrukce (ztráta únosnosti), omezení šíření požáru za vymezenou oblast. ČSN P ENV 1995-1-2 (73 1701) byla vydána v dubnu 1997.

Označení ČSN P ENV 1995-1-2 (731701)
Katalogové číslo 21599
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963215990
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1995-1-2 (731701)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1995-1-1 (731701)
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1995-1-1/NA ed. A (731701)
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings

ČSN EN 1995-1-2 (731701)
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1995-1-2/NA ed. A (731701)
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design