ČSN 37 5711 (375711) Zrušená norma

Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami

ČSN 37 5711 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro zřizování křižovatek metalických i optických kabelů s železničními dráhami a) celostátními, b) regionálními, c) vlečkami. tato norma neplatí pro kabelové křižovatky s dráhami speciálními. Norma též neplatí pro drážní kabelová vedení, která jsou připojena k zařízením v kolejišti, jako např. kabely sloužící pro přívod a odvod trakčních proudů, napájení kolejových obvodů nebo osvětlení kolejiště, ovládání a kontrolu výhybek nebo návěstidel, přejezdových zařízení a pod., v místě připojení na straně kolejiště. V těchto případech je uložení kabelů určeno vnitřními předpisy, které vydá vlastník dráhy nebo z jeho pověření provozovatel dráhy. Norma neřeší souběžné uložení kabelu s dráhou, jako je pokládka do tělesa dráhy nebo závěs na trakčních podpěrách a jeho křižovatky s dráhou. Současné křižovatky zřízené v souladu s předcházejícími normami, nebo jejichž projekt byl odsouhlasen vlastníkem dráhy před účinností této normy, mohou být ponechány v provozu pokud nenarušují nebo neohrožují provozování dráhy. Z normalizovaných kapitol se kapitola 5 týká křižovatek pod úrovní kolejí a kapitola 7 křižovatek nad úrovní kolejí. ČSN 37 5711 byla vydána v dubnu 1997.

Označení ČSN 37 5711 (375711)
Katalogové číslo 21133
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963211336
Změny a opravy Z1 10.09t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2011
a nahrazena ČSN 37 5711 ed. 2 (375711)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 37 57 11
  • ČSN 375711
  • ČSN 37 57 11 : 1997
  • ČSN 375711:1997
  • ČSN 37 5711:1997