ČSN EN 50144-2-1 (361570) Zrušená norma

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro vrtačky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 59144-2-1:1995 (včetně jejích oprav z října 1995 a března 1996). Upozornění na národní poznámku: Norma obsahuje národní poznámku v 16.2, která upozorňuje na odlišnost podmínek zkoušky oproti Části 1. Tato norma je rozdělena do dvou částí: Část 1: Všeobecné požadavky, obsahující kapitoly všeobecného charakteru. Část 2: Zvláštní požadavky, zabývající se jednotlivými druhy nářadí. Kapitoly těchto zvláštních požadavků doplňují nebo upravují odpovídající kapitoly Části 1. Tam, kde je v textu části 2 uvedeno "doplněk" nebo "náhrada", příslušný text Části 1 musí být odpovídajícím způsobem přizpůsoben. Není-li žádná změna nutná, jsou použita slova "Tato kapitola z Části 1 platí". Články, tabulky a obrázky, které jsou oproti Části 1 navíc, jsou označeny čísly od 101. Norma platí pro vrtačky a příklepové vrtačky - doplněk ke kapitole 1, jinak kapitola z Části 1 platí. Nejvíce odchylek zaznamenávají následující kapitoly: 13 - Požadavky pracovního prostředí, 18 - Mechanická nebezpečí, 20 - Konstrukce. Kapitola 8 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem uvádí: "Tato kapitola z Části 1 platí." Rovněž kapitola 30 - Vyzařování uvádí: "Tato kapitola z Části 1 platí." ČSN EN 50144-2-1 (36 1570) byla vydána v dubnu 1997. Nahradila ČSN IEC 745-2-1 (36 1550) ze září 1992.

Označení ČSN EN 50144-2-1 (361570)
Katalogové číslo 21304
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963213040
Norma byla zrušena k 1. 12. 2001
a nahrazena ČSN EN 50144-2-1 ed. 2 (361570)
Tato norma nahradila ČSN IEC 745-2-1 (361550) z září 1992
Dostupnost skladem (tisk na počkání)