ČSN IEC 745-2-1 (361550) Zrušená norma

Bezpečnost elektrického ručního nářadí. Část 2: Zvláštní požadavky pro vrtačky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 745-2-1: 1989. Norma se musí používat spolu s prvním vydáním normy IEC 745-1. Bezpečnost elektrického ručního nářadí. Část 1: Všeobecné požadavky. (Zavedena v ČSN 36 1550 část 1:1988.) Obsahuje seznam změn nutných pro převod této normy na normu IEC Bezpečnostní požadavky pro vrtačky. Odchylně jsou normalizována např.:požadavky na zkoušky, na značení, na oteplení, na trvanlivost, na mechanická nebezpečí a na konstrukci ČSN IEC 745-2-1 (36 1550) byla vydána v září 1992. Nahradila ČSN 36 1561 z 24.12.1981 v celém rozsahu.

Označení ČSN IEC 745-2-1 (361550)
Katalogové číslo 27014
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1992
Datum účinnosti 1. 10. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963270142
Norma byla zrušena k 1. 5. 1997
a nahrazena ČSN EN 50144-2-1 (361570)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60745-1 ed. 2 (361550)
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky