ČSN ISO 8378-1 (369333) Zrušená norma

Zpracování informací - Výměna dat na 130 mm (5,25 in) pružném kazetovém disku při použití modifikované kmitočtové modulace zaznamenané při 7 958 zm/rad, 3,8 stop/mm (96 stop/in) na obou stranách - Část 1: Rozměry, fyzikální a magnetické vlastnosti

ČSN ISO 8378-1 Zpracování informací - Výměna dat na 130 mm (5,25 in) pružném kazetovém disku při použití modifikované kmitočtové modulace zaznamenané při 7 958 zm/rad, 3,8 stop/mm (96 stop/in) na obou stranách - Část 1: Rozměry, fyzikální a magnetické vlastnosti
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8378-1:1986. Tato část ISO 878 specifikuje rozměry, fyzikální a magnetické vlastnosti disket tak, aby byla co možná jejich fyzická záměna v systémech zpracování dat.
Poznámka: Číselné hodnoty v soustavě SI a/ nebo palcové soustavě obsažené v této části ISO 8378 mohou být zaokrouhlené proto si vzájemně odpovídají, nikoliv však přesně. Může se použít jakékoliv jednotkové soustavy, nesmí se však použít kombinace obou ani jejich přepočtu. Původní návrh byl vypracován v palcové soustavě a další odvozeniny byly vypracovány v jednotkách SI. ČSN ISO 8378-1 (36 9333) byla vydána v dubnu 1997.

Označení ČSN ISO 8378-1 (369333)
Katalogové číslo 21179
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963211794
Norma byla zrušena k 1. 7. 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)