ČSN EN 61223-2-5 (854012)

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-5: Zkoušky stálosti - Obrazové displeje

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 61223-2-5:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1223-2-5:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez modifikací. Tvoří část 2-5 souboru IEC 1223, který má obsahovat následující části: Část 1: Všeobecná hlediska. Část 2-1: Zkoušky stálosti - Vyvolávací automaty. Část 2-2: Zkoušky stálosti - Skiagrafické kazety a měniče filmů - Kontakt fólie-stínítko a relativní citlivost sestavy stínítko-kazeta. Část 2-3: Zkoušky stálosti - Světlotěsnost temných komor. Část 2-4: Zkoušky stálosti - Kamery pro stálý záznam. Část 2-5: Zkoušky stálosti - Obrazové displeje. Část 2-6: Zkoušky stálosti - Rentgenová zařízení pro výpočetní tomografii. Část 2-7: Zkoušky stálosti - Rentgenová zařízení pro klasickou stomatologickou skiagrafii. Část 2-8: Zkoušky stálosti - Ochranná stínění, přepážky a zařízení. Část 2-9: Zkoušky stálosti - Rentgenová zařízení pro nepřímou skiaskopii a na přímou skiagrafii. Část 2-10: Zkoušky stálosti - Rentgenová zařízení pro mamografii. Část 2-11: Zkoušky stálosti - Rentgenová zařízení pro všeobecnou přímou skiagrafii. Část 2-12: Zkoušky stálosti - Negatoskopy. Tato část 2-5 (ČSN) IEC 1223 definuje funkční parametry, které popisují nebo ovlivňují vlastnosti uvedených součástí diagnostických zobrazovacích systémů, a metody kontrol, zda kolísání měřených veličin, souvisících s těmito parametry, jsou v přijatelných mezích pro udržení přiměřených úrovní zobrazení, přičemž v případě rentgenových záření zamezují zbytečnému ozáření pacienta. Protože radiologické instalace se mezi sebou značně liší, nespecifikuje tato norma hodnoty a tolerance parametrů, všeobecně použitelných jako kritéria přijatelných vlastností. Přesto je poskytnut návod, jak jednoduchými měřeními indikovat stupeň kolísání, vyžadující opatření k nápravě. Popisuje metody, jimiž lze pomocí funkčních parametrů kontrolovat stálost jakosti zobrazení vytvářených obrazovými displeji s cílem zajistit pro provedení kalibrace a nastavování dodržení požadovaných podmínek pro vytváření obrazů shodné jakosti. V kapitole 4 jsou obsažena všeobecná hlediska zkoušek stálosti, v rozsáhlé kapitole 5 pak zkušební metody a konečně v kapitole 6 prohlášení shody. ČSN EN 61223-2-5 (85 4012) byla vydána v dubnu 1997.

Označení ČSN EN 61223-2-5 (854012)
Katalogové číslo 22013
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963220130
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61223-2-4 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-4: Zkoušky stálosti - Kamery pro trvalý záznam

ČSN EN 61223-2-6 ed. 2 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-6: Zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

ČSN EN 61223-3-2 ed. 2 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-2: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení

ČSN EN 61223-3-3 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-3: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u rentgenových zařízení pro digitální substrakční angiografii (DSA)

ČSN EN 61223-3-4 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-4: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u stomatologických rentgenových zařízení

ČSN EN IEC 61223-3-5 ed. 2 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

ČSN EN IEC 61223-3-6 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-6: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení v režimu mamografické tomosyntézy

ČSN EN IEC 61223-3-7 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-7: Přejímací zkoušky a kontrola jakosti stomatologických extraorálních rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii s konickým svazkem