ČSN EN 50144-2-2 (361570) Zrušená norma

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-2: Zvláštní požadavky pro šroubováky a rázové šroubováky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 59144-2-2:1995 (včetně jejích oprav z října 1995 a března 1996). Upozornění na národní poznámku: Norma obsahuje národní poznámku v 1.1, která vysvětluje český název nářadí, pro které tato norma platí - viz dále v recenzi. Tato norma je rozdělena do dvou částí: Část 1: Všeobecné požadavky, obsahující kapitoly všeobecného charakteru. Část 2: Zvláštní požadavky, zabývající se jednotlivými druhy nářadí. Kapitoly těchto zvláštních požadavků doplňují nebo upravují odpovídající kapitoly Části 1. Tam, kde je v textu části 2 uvedeno "doplněk" nebo "náhrada", příslušný text Části 1 musí být odpovídajícím způsobem přizpůsoben. Není-li žádná změna nutná, jsou použita slova "Tato kapitola z Části 1 platí". Články a obrázky, které jsou oproti Části 1 navíc, jsou označeny čísly od 101. Norma platí pro šroubováky (tj. pro ČR: jiné než rázové šroubováky) a dále pro rázové šroubováky - doplněk ke kapitole 1, jinak kapitola z Části 1 platí. Nejvíce odchylek zaznamenávají následující kapitoly: 13 - Požadavky pracovního prostředí, 16 - Trvanlivost. Kapitola 8 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem uvádí: "Tato kapitola z Části 1 platí." Rovněž kapitola 30 - Vyzařování uvádí: "Tato kapitola z Části 1 platí." ČSN EN 50144-2-2 (36 1570) byla vydána v dubnu 1997. Nahradila ČSN 36 1550 část 2-2 z 1. února 1989.

Označení ČSN EN 50144-2-2 (361570)
Katalogové číslo 21305
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963213057
Norma byla zrušena k 1. 12. 2001
a nahrazena ČSN EN 50144-2-2 ed. 2 (361570)
Tato norma nahradila ČSN 36 1550-2-2 (361550) z prosince 1989
Dostupnost skladem (tisk na počkání)