ČSN ISO 8372 (369783) Zrušená norma

Zpracování informací - Módy činnosti pro algoritmus 64-bitové blokové šifry

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma popisuje čtyři módy činnosti pro jakýkoliv algoritmus 64-bitové blokové šifry používající tajný klíč.
POZNÁMKA - Příloha, která není částí této mezinárodní normy, obsahuje poznámky k charakteristikám jednotlivých módů. Tato mezinárodní norma stanoví čtyři definované módy činnosti s cílem poskytnout při jakémkoliv použití 64-bitové blokové šifry např. při ochraně přenosu dat, uložení dat, autentizaci) užitečný odkaz pro specifikaci módu činnosti, vytvoření počáteční proměnné a příslušné hodnoty parametrů.
POZNÁMKA - Pro mód činnosti CFB (Cipher Feedback) (viz odstavec 7) jsou definovány dva parametry, j a k. Pro mód činnosti OFB (Output Feedback) (viz odstavec 8) je definován jeden parametr j. Když je používán jeden z těchto módů činnosti, musí být vybrána(y) hodnota(y) parametrů a používána(y) všemi komunikujícími stranami.

Označení ČSN ISO 8372 (369783)
Katalogové číslo 21303
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963213033
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)