ČSN EN 60601-1-3 (364800) Zrušená norma

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 3.skupinová norma: Všeobecné požadavky na ochranu před zářením u diagnostických rentgenových zařízení

ČSN EN 60601-1-3 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 3.skupinová norma: Všeobecné požadavky na ochranu před zářením u diagnostických rentgenových zařízení
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60601-1-3:1994. Národní poznámka: Souběžně s touto normou se může používat ČSN 36 4710 z 18.9.1974. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 601-1-3: 1994byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tvoří skupinovou normu k IEC 601-1 Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (dále jen všeobecná norma). V normách řady 601 stanovují skupinové normy všeobecné požadavky na bezpečnost, platné pro: skupinu zdravotnických elektrických přístrojů (např. radiologických); určité vlastnosti všech zdravotnických elektrických přístrojů, které nejsou plně vystiženy ve všeobecné normě (např. elektromagnetická kompatibilita, rentgenové záření). Články a obrázky, kterými se všeobecná norma doplňuje, jsou číslovány od 201. Nově zařazené přílohy jsou označeny AAA, BBB atd. Tato norma platí pro lékařská diagnostická rentgenová záření a jejich části. Norma stanoví všeobecné požadavky na ochranu před ionizujícím zářením u lékařských diagnostických rentgenových zařízení, s cílem zajištění co nejnižšího prakticky dosažitelného ozáření pacienta, obsluhy i ostatního personálu. Některé požadavky této skupinové normy se pro různé typy rentgenového záření odlišují. Požadavky této normy platí zejména pro rentgenové záření po jeho generování. Požadavky na kontrolu elektrické energie, používané ke generování rentgenového záření, rovněž významné z hlediska ochrany před zářením, jsou obsaženy v IEC 601-1 a v normách zvláštních požadavků na bezpečnost příslušných přístrojů. Z hygienického hlediska jsou významné ty části normy, které se zabývají ochranou před působením nežádoucího nebo nadměrného záření (pátý oddíl normy, který obsahuje kapitolu 29 - Rentgenové záření), a v normě uvedené pokyny pro poskytování informací o úrovních neužitečného záření, které mají základní význam pro ochranu obsluhy a stanovení bezpečných pracovních podmínek (informativní příloha AAA). ČSN EN 60601-1-3 (36 4800) byla vydána v dubnu 1997.

Označení ČSN EN 60601-1-3 (364800)
Katalogové číslo 22010
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963220109
Změny a opravy Z1 12.08t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2016
Tato norma nahradila ČSN 36 4710 (364710) z března 1977
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60601-1-1 ed. 2 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů

ČSN EN 60601-1-4 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 4. skupinová norma: Programovatelné zdravotnické elektrické systémy

ČSN EN 60601-2-40 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-40: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektromyografů a vyhodnocovačů evokovaných potenciálů

ČSN EN 60601-3-1 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 3-1: Základní požadavky na vlastnosti transkutánních monitorů parciálního tlaku kyslíku a oxidu uhličitého

ČSN EN IEC 60601-2-76 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-76: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro koagulaci nízkoenergetickým ionizovaným plynem

ČSN EN 60601-1-10 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-10: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na vývoj fyziologických ovladačů s uzavřenou smyčkou

ČSN EN 60601-1-11 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče

ČSN EN 60601-1-12 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-12: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy určené pro použití v prostředí urgentních zdravotnických služeb

ČSN EN 60601-1-2 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Elektromagnetická rušení - Požadavky a zkoušky

ČSN EN 60601-1-3 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení

ČSN EN 60601-1-6 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Použitelnost

ČSN EN 60601-1-8 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů

ČSN EN 60601-1-9 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-9: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na návrh s ohledem na životní prostředí