ČSN ISO/IEC 9797 (369782) Zrušená norma

Informační technologie - Bezpečnost techniky - Mechanismus integrity dat používající kryptografickou kontrolní funkci s využitím algoritmu blokové šifry

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu použití klíče a algoritmu n-bitové blokové šifry k výpočtu m-bitové kryptografické kontrolní hodnoty. Tato metoda může být použita jako mechanismus integrity dat k detekování toho faktu, že data nebyla změněna neautorizovaným způsobem. Síla mechanismu integrity dat je závislá na délce a utajení klíče, na povaze kryptografického algoritmu a na m, délce kontrolní hodnoty. Tato mezinárodní norma může být použita pro jakékoliv bezpečnostní služby jakékoliv bezpečnostní architektury, procesu nebo aplikace.

Označení ČSN ISO/IEC 9797 (369782)
Katalogové číslo 21302
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963213026
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006