ČSN EN 60934 +A1 (354175) Zrušená norma

Jističe pro zařízení (CBE)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro mechanická spínací zařízení označená jako "jističe pro zařízení" (CBE), určená k ochraně obvodů v elektrických zařízeních. CBE mohou mít jmenovitou zkratovou schopnost vyšší, než vyžaduje přetížení, a mohou mít kromě toho jmenovitý podmíněný zkratový proud ve spojení se specifikovanou zkratovou ochranou (SCPD). Tato norma platí také pro ochranu elektrických zařízení v případě podpětí a/nebo přepětí. Platí pro střídavá napětí do 440 V a/nebo stejnosměrná napětí do 250 V a pro jmenovitý proud do 125 A. Tuto normu je možno používat jako návod pro napětí do 630 V AC. Tato norma se vztahuje na CBE, které jsou buď určeny pouze pro automatické přerušování a neautomatické opětné znovunastavení, nebo jsou určeny také pro provádění ručního spínání. Termín "zařízení" zahrnuje spotřebiče. Chráněné komponenty jsou obvykle motory, transformátory, vnitřní zapojení atd. Tato norma neplatí na CBE pro oddělovací účely, pro které se připravují přísnější požadavky. Tato norma obsahuje všechny požadavky nutné pro zajištění souladu s provozními charakteristikami, které tyto přístroje musí mít na základě typových zkoušek. Obsahuje také podrobnosti týkající se požadavků na zkoušky a zkušebních metod nutných pro zajištění reprodukovatelnosti výsledků zkoušek.

Označení ČSN EN 60934 +A1 (354175)
Katalogové číslo 21212
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963212128
Změny a opravy A2 9.98t, A11 8.99t, Z1 12.01t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)