ČSN ISO 5-1 (666601) Zrušená norma

Fotografie - Měření hustot - Část 1: Pojmy, značky a vysvětlivky

ČSN ISO 5-1 Fotografie - Měření hustot - Část 1: Pojmy, značky a vysvětlivky
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5-1:1984. ISO 5, pod všeobecným názvem FOTOGRAFIE - Měření hustot - sestává z následujících částí: Část 1: Pojmy, symboly a vysvětlivky. Část 2: Geometrické podmínky pro měření prostupové hustoty. Část 3: Spektrální podmínky. Část 4: Geometrické podmínky pro měření odrazné hustoty. Tato první část normy stanoví pojmy, značky, poznámky a koordinuje systém pro popis geometrických a spektrálních podmínek pro měření stupně, kterým vzorek moduluje zářivý tok při použití ve fotografii a radiometrii. To v prvé řadě zajišťuje systém pro popis metod měření prostupových a odrazových vlastností fotografických materiálů. ČSN ISO 5-1 (66 6601) byla vydána v dubnu 1997.

Označení ČSN ISO 5-1 (666601)
Katalogové číslo 21332
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963213323
Norma byla zrušena k 1. 12. 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)