ČSN EN 61223-2-4 (854012)

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-4: Zkoušky stálosti - Kamery pro trvalý záznam

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 61223-2-4:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1223-2-4:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez modifikací. Tvoří část 2-4 souboru IEC 1223, který má obsahovat následující části: Část 1: Všeobecná hlediska. Část 2-1: Zkoušky stálosti - Vyvolávací automaty. Část 2-2: Zkoušky stálosti - Skiagrafické kazety a měniče filmů - Kontakt fólie-stínítko a relativní citlivost sestavy stínítko-kazeta. Část 2-3: Zkoušky stálosti - Světlotěsnost temných komor. Část 2-4: Zkoušky stálosti - Kamery pro stálý záznam. Část 2-5: Zkoušky stálosti - Obrazové displeje. Část 2-6: Zkoušky stálosti - Rentgenová zařízení pro výpočetní tomografii. Část 2-7: Zkoušky stálosti - Rentgenová zařízení pro klasickou stomatologickou skiagrafii. Část 2-8: Zkoušky stálosti - Ochranná stínění, přepážky a zařízení. Část 2-9: Zkoušky stálosti - Rentgenová zařízení pro nepřímou skiaskopii a na přímou skiagrafii. Část 2-10: Zkoušky stálosti - Rentgenová zařízení pro mamografii. Část 2-11: Zkoušky stálosti - Rentgenová zařízení pro všeobecnou přímou skiagrafii. Část 2-12: Zkoušky stálosti - Negatoskopy. Tato část 2-4 (ČSN) IEC 1223 popisuje metody, jimiž lze pomocí funkčních parametrů kontrolovat stálost jakosti zobrazení vytvářených kamerami pro trvalý záznam s cílem zajistit pro provedení kalibrace a nastavování dodržení požadovaných podmínek pro vytváření shodných kopií. Cílem těchto metod je ustavit referenční úroveň vlastností kamery pro trvalý záznam po jejím převzetí; detekovat a verifikovat jakékoli významné odchylky funkčních parametrů, které následně mohou vyžadovat opatření k nápravě. V kapitole 4 jsou obsažena všeobecná hlediska zkoušek stálosti, v rozsáhlé kapitole 5 pak zkušební metody a konečně v kapitole 6 prohlášení shody. ČSN EN 61223-2-4 (85 4012) byla vydána v dubnu 1997.

Označení ČSN EN 61223-2-4 (854012)
Katalogové číslo 22014
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963220147
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61223-2-5 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-5: Zkoušky stálosti - Obrazové displeje

ČSN EN 61223-2-6 ed. 2 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-6: Zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

ČSN EN 61223-3-2 ed. 2 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-2: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení

ČSN EN 61223-3-3 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-3: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u rentgenových zařízení pro digitální substrakční angiografii (DSA)

ČSN EN 61223-3-4 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-4: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u stomatologických rentgenových zařízení

ČSN EN 61223-3-5 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

ČSN EN IEC 61223-3-5 ed. 2 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

ČSN EN IEC 61223-3-6 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-6: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení v režimu mamografické tomosyntézy