ČSN EN 1037 (833220) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 1037:1995. Jde o normu typu B1 podle ČSN EN 414. Poznámka recenzenta: Přestože je v úvodu uvedena tato těsná návaznost na normu, harmonizovanou k Direktivě 89/392/EHS o strojním zařízení, není v této (recenzované) normě o této Direktivě ani zmínky. Norma určuje podstatná bezpečnostní opatření zaměřená na zamezení neočekávaného spuštění stroje (viz 3.2), umožňující bezpečný zásah osob v nebezpečném prostoru (viz informativní příloha A, kde jsou uvedeny příklady činností, které mohou vyžadovat přítomnost osob v nebezpečných prostorech). Tato norma je určena k zamezení neočekávaného spuštění všemi druhy zdrojů energie, tj.: přívodem energie, např. elektrické, hydraulické, pneumatické; nahromaděnou energií, např. gravitací, stlačenými pružinami; vnějšími vlivy, např. větrem. V kapitole 5 jsou normalizována zařízení k odpojení a uvolnění energie, v kapitole 6 opatření určená k zamezení neočekávaného spuštění. Za pozornost stojí informativní příloha C se seznamem bibliografie, převážně projektů EN. ČSN EN 1037 (83 3220) byla vydána v dubnu 1997.

Označení ČSN EN 1037 (833220)
Katalogové číslo 21406
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963214061
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1037 +A1 (833220)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)