ČSN EN 60146-1-3 (351530)

Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-3: Transformátory a tlumivky

ČSN EN 60146-1-3 Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-3: Transformátory a tlumivky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 222 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma se vztahuje všeobecně na ty charakteristické vlastnosti, ve kterých se měničové transformátory liší od běžných výkonových transformátorů. Ve všech ostatních ohledech platí pravidla stanovená v IEC 76 také na měničové transformátory, pokud nejsou v rozporu s touto normou. Je třeba si uvědomit, že měničový transformátor pracuje s proudem nesinusového tvaru. V jednocestném zapojení obsahuje proud v každém sekundárním vinutí stejnosměrnou složku, která vyžaduje zvláštní pozornost při návrhu a při zkouškách. V některých případech - když by vnější zkraty a poruchy výkonových součástek mohly být příčinou mimořádného namáhání - je nutná zvláštní konstrukce. U určitých typů transformátorů je tvar normálního provozního napětí nesinusový. Ztráty takového zařízení v železe se musí určovat pomocí sinusového napětí, které má stejnou arimetrickou střední hodnotu během půlperiody a stejný základní kmitočet jako napětí používané v provozu.

Označení ČSN EN 60146-1-3 (351530)
Katalogové číslo 21317
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963213170
Změny a opravy Z1 9.03t
Tato norma nahradila ČSN 35 1530 (351530) z ledna 1981
ČSN 35 1540 (351540) z ledna 1981
ČSN 35 1560 (351560) z prosince 1969
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60146-1-1 ed. 2 (351530)
Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků

ČSN EN 60146-2 (351530)
Polovodičové měniče - Část 2: Polovodičové měniče s vlastní komutací včetně přímých stejnosměrných měničů