ČSN EN 545 (132070) Zrušená norma

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí - Požadavky a metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví požadavky a příslušné metody zkoušek použitelné na trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a na jejich spoje pro zařízení, používaná pro konstrukci potrubí:
- dopravující vodu (např. potravinářskou);
- pracující jako beztlaková nebo s přetlakem;
- nadzemní nebo podzemní;
POZNÁMKA - V této normě se všechny tlaky rozumí jako poměrné vyjádřené v barech (100 kPa = 1 bar).
NÁRODNÍ POZNÁMKA - Rozumí se buď přetlak nebo podtlak ve vztahu k tlaku atmosférickému.

Tato norma stanoví požadavky na materiál, rozměry a tolerance, mechanické vlastnosti a standardní nátěry trubek a tvarovek z tvárné litiny. Rovněž stanoví požadavky na funkčnost všech zmíněných komponent včetně jejich spojů. Tato norma platí pro trubky, tvarovky a příslušenství odlévané libovolným způsobem nebo vyráběné svařováním jednotlivých odlitků, stejně jako pro odpovídající spoje v rozsahu jmenovitých světlostí od DN 40 do DN 2000 včetně.
Tato norma platí pro trubky, tvarovky a příslušenství, které jsou:
- opatřeny na konci hrdlovými spoji nebo přírubami pro spojení s dalšími dílci pomocí různých typů těsnění, která jsou mimo rozsah platnosti této normy;
- běžně dodávané s vnější nebo vnitřní povrchovou ochranou;
- určené pro dopravu kapaliny o teplotě mezi 0 °C a 50 °C, s vyloučením mrazu.

Označení ČSN EN 545 (132070)
Katalogové číslo 21074
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963210742
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003
a nahrazena ČSN EN 545 (132070)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)