ICS 23.040.40 - Kovové fitinky

ČSN EN 12842 (132060) - duben 2013 aktuální vydání

Tvarovky z tvárné litiny pro potrubní systémy z PVC-U nebo PE - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 545 (132070) - květen 2015 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spoje pro vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody

590 Kč

TNI CEN/TR 15545 (132071) - únor 2008

Pokyny k používání EN 545

190 Kč

ČSN EN 969 (132075) - březen 2010 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro plynová potrubí - Požadavky a metody zkoušení

570 Kč

ČSN EN 15655-1 (132077) - září 2019

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Požadavky a zkušební metody pro organické vyložení trubek a tvarovek z tvárné litiny - Část 1: Polyurethanové vyložení trubek a tvarovek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14628 (132079) - březen 2006

Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Vnější polyethylenový povlak potrubí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14901-1 +A1 (132080) - květen 2020

Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Požadavky a zkušební metody pro organické povlaky tvarovek a příslušenství z tvárné litiny - Část 1: Epoxidový povlak (pro těžký provoz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14901-2 (132080) - červen 2020

Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Požadavky a zkušební metody pro organické povlaky tvarovek a příslušenství z tvárné litiny - Část 2: Polyolefinový povlak modifikovaný termoplastickou kyselinou (TMPO)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 13 2120 (132120) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Odbočky jednoduché

65 Kč

ČSN 13 2125 (132125) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Prechody

32 Kč

ČSN 13 2140 (132140) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Kolená

32 Kč

ČSN EN 10253-1 (132200) - leden 2001

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 1: Uhlíková ocel k tváření pro všeobecné použití bez zvláštních kontrolních požadavků

350 Kč

ČSN EN 10253-2 (132200) - červenec 2008

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 2: Nelegované a feritické oceli se stanovením požadavků pro kontrolu

770 Kč

ČSN EN 10253-3 (132200) - červenec 2009

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 3: Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření bez stanovení požadavků na kontrolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 10253-4 (132200) - listopad 2008

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 4: Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření se stanovením požadavků pro kontrolu

770 Kč

ČSN EN 1123-1 (132201) - březen 2000

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení, řízení jakosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.05t

460 Kč

ČSN EN 1123-3 (132201) - říjen 2005 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 3: Rozměry a speciální požadavky na podtlakové kanalizační systémy a kanalizační systémy v lodním stavitelství

340 Kč

ČSN 13 2205 (132205) - září 1973

Potrubí. Tvarovky T a Y. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 1124-1 (132220) - říjen 2005 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení a řízení jakosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.05t

460 Kč

ČSN EN 1124-2 (132220) - prosinec 2014 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odvádění odpadních vod - Část 2: Systém S, tvary a rozměry

350 Kč

ČSN EN 1124-3 (132220) - květen 2009 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 3: Systém X; rozměry

440 Kč

ČSN EN 1124-4 (132220) - červen 2014 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 4: Součásti pro podtlakové kanalizační systémy a kanalizační systémy v lodním stavitelství

350 Kč

ČSN EN 10241 (132230) - říjen 2001 aktuální vydání

Ocelové potrubní tvarovky se závity

350 Kč

ČSN EN 598 +A1 (138101) - únor 2010 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí - Požadavky a metody zkoušení

550 Kč

ČSN EN 877 (138110) - březen 2001

Litinové trubky a tvarovky, jejich spoje a příslušenství pro odvádění vody z budov - Požadavky, zkušební metody a zabezpečování jakosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.07t, Oprava 1 11.08t

800 Kč

ČSN EN 10242 (138200) - leden 1997

Fitinky z temperované litiny s trubkovými závity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.98t, A1 8.00t, A2 12.03t

710 Kč

ČSN EN 10284 (138252) - srpen 2001

Tvarovky z temperované litiny s konci pro spoje sevřením pro polyethylenové (PE) potrubní systémy

230 Kč

ČSN EN 1254-1 (138400) - leden 2000

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 1: Tvarovky s konci pro tvrdé nebo měkké připájení k měděným trubkám

340 Kč

ČSN EN 1254-2 (138400) - leden 2000

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 2: Tvarovky s konci pro spoje měděných trubek sevřením

340 Kč

ČSN EN 1254-3 (138400) - leden 2000

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 3: Tvarovky s konci pro spoje trubek z plastů sevřením

230 Kč

ČSN EN 1254-4 (138400) - leden 2000

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 4: Tvarovky kombinující jiné konce pro spojení s konci pro spoje připájením nebo sevřením

230 Kč

ČSN EN 1254-5 (138400) - únor 2000

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 5: Tvarovky s krátkými konci pro tvrdé připájení k měděným trubkám

340 Kč

ČSN EN 1254-6 (138400) - květen 2013

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 6: Tvarovky s násuvnými konci

440 Kč

ČSN EN 1254-8 (138400) - květen 2013

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 8: Tvarovky s lisovacími konci pro spoje s plastovým a vícevrstvým potrubím

340 Kč

ČSN EN 448 (383372) - prosinec 2019 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Tvarovky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 10224 (420253) - březen 2005 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z nelegované oceli pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.06t, Oprava 1 3.06t

800 Kč

ČSN EN 10288 (421010) - leden 2003

Ocelové trubky a tvarovky pro konstrukce zakotvené v pobřežních vodách - Vnější dvouvrstvé polyethylenové povlaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 10298 (421018) - duben 2006

Ocelové trubky a armatury pro potrubí uložené v zemi a ve vodě - Vnitřní izolační výstelka cementovou maltou

340 Kč

ČSN EN 14870-1 (451620) - leden 2012 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 1: Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14870-2 (451620) - červen 2005

Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 2: Tvarovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 640 (723143) - únor 1997

Železobetonové tlakové trouby a tlakové trouby s rozptýlenou výztuží (bez plechové válcové vložky), včetně spojů a tvarovek

230 Kč