ČSN (normy i změny) z října 1996

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 61082-1/změna A1 (013380) - říjen 1996

Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice. Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

02 Strojní součásti

ČSN ISO 582 (024613) - říjen 1996

Valivá ložiska. Rozměry souřadnice zaoblení. Horní mezní hodnoty

190 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 4543 (038143) - říjen 1996

Kovové a jiné anorganické povlaky. Všeobecné zásady pro korozní zkoušky v podmínkách skladování

190 Kč

07 Kotle

ČSN 07 0302 (070302) - říjen 1996 aktuální vydání

Přejímací zkoušky parních kotlů

550 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN ISO 4359 (259341) - říjen 1996

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Žlaby pravoúhlého a lichoběžníkového průřezu a průřezu tvaru U

570 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 13333 (277933) - říjen 1996

Stroje pro zemní práce. Podpěrná zařízení korby dampru a sklopné kabiny pro řidiče stroje

125 Kč

ČSN ISO 12508 (277958) - říjen 1996

Stroje pro zemní práce. Stanoviště řidiče stroje a místa provádění údržby. Otupení ostrých hran a rohů

65 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2744 (317020) - říjen 1996

Letectví a kosmonautika. Nekovové materiály. Přednostní teploty pro zkoušení

125 Kč

ČSN EN 2375 (317601) - říjen 1996

Letectví a kosmonautika. Prepregy. Odběr vzorků ze šarží

125 Kč

ČSN EN 2377 (317632) - říjen 1996

Letectví a kosmonautika. Sklem vyztužené plasty. Stanovení smykové pevnosti mezi vrstvami

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60215 +A1/změna A2 (334110) - říjen 1996

Bezpečnostní ustanovení pro rádiové vysílače (obsahuje změnu A1:1992)

190 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN IEC 455-3-11 (346571) - říjen 1996

Specifikace bezrozpouštědlových polymerizovatelných pryskyřičných směsí pro elektroizolace. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 11: Povlakové prášky na bázi epoxidové pryskyřice

125 Kč

ČSN EN 60371-3-4 (346610) - říjen 1996

Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 4: Slídový papír zpevněný polyesterovou fólií s pojivem z epoxidové pryskyřice ve stavu B (IEC 371-3-4:1992)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.07t

315 Kč

ČSN IEC 371-1/změna Z1 (346610) - říjen 1996

Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 1: Definice a všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 371-3-1/změna Z1 (346610) - říjen 1996

Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 1: Komutátorové izolační lamely a materiály

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 371-3-2/změna Z1 (346610) - říjen 1996

Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 2: Slídový papír

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 371-3-3/změna Z1 (346610) - říjen 1996

Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 3: Specifikace tuhých slídových materiálů pro tepelná zařízení

32 Kč

ČSN 34 7659-3D (347659) - říjen 1996

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3D: Kabely bez koncentrického jádra. PE plášť (typ 3D)

190 Kč

ČSN 34 7659-3E (347659) - říjen 1996

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3E: Kabely bez koncentrických jader. PVC plášť (typ 3E)

190 Kč

ČSN 34 7659-3F (347659) - říjen 1996

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3F: Kabely s koncentrickým jádrem a bez koncentrického jádra. PE plášť (typ 3F)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.99t, Z2 9.03t, Z3 11.07t

925 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60352-3 (354061) - říjen 1996

Nepájené spoje. Část 3: Přístupné nepájené odizolované spoje. Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.08t

360 Kč

ČSN IEC 1172 (356622) - říjen 1996

Přístroje pro ochranu před zářením. Monitorovací zařízení. Radioaktivní aerosoly v prostředí

350 Kč

ČSN 35 8797-3 IEC 747-3/změna A1+A2 (358797) - říjen 1996

Polovodičové součástky. Diskrétní součástky. Část 3: Signálové (včetně spínacích) a regulační diody

Změna byla zrušena k 1. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 8797-8 IEC 747-8/změna A1+A2 (358797) - říjen 1996

Polovodičové součástky. Diskrétní součástky. Část 8: Tranzistory řízené polem

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 748-11-1 (358798) - říjen 1996

Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 11: Oddíl 1: Vnitřní vizuální kontrola pro polovodičové integrované obvody kromě hybridních obvodů

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61050 (360530) - říjen 1996

Transformátory pro svíticí trubice se sekundárním napětím bez zátěže vyšším než 1 000 V (všeobecně nazývané neonové transformátory). Všeobecné a bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.97t

530 Kč

ČSN EN 61213 (368421) - říjen 1996

Analogový záznam zvuku na obrazovém pásku. Polarita magnetizace

125 Kč

ČSN EN 61104 (368504) - říjen 1996

Systém záznamu obrazu na kompaktní disk. 12 cm CD - V

230 Kč

ČSN ISO/IEC 12248 (369354) - říjen 1996

Informační technika. Zásobník 3,81 mm široké magnetické pásky určený pro výměnu informací. Šikmý záznam. Formát DATA/DAT-DC používající pásky délky 60 m a 90 m

945 Kč

ČSN ISO/IEC 13421 (369355) - říjen 1996

Informační technika. Výměna dat prostřednictvím zásobníků 12,7 mm široké, 48-stopé magnetické pásky. Formát DLT 1

570 Kč

ČSN ISO/IEC 10885 (369429) - říjen 1996

Informační technika. Kazeta s optickým diskem o průměru 356 mm k výměně informací. Disk s jednorázovým zápisem

770 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0161-4 (560161) - říjen 1996

Metody zkoušení tekutých cukrů. Část 4: Stanovení popela konduktometricky

65 Kč

ČSN EN 1131 (560402) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Stanovení relativní hustoty

125 Kč

ČSN EN 1132 (560403) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Stanovení hodnoty pH

125 Kč

ČSN EN 1133 (560404) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Stanovení formolového čísla

125 Kč

ČSN EN 1134 (560405) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Stanovení obsahu sodíku, draslíku, vápníku a hořčíku atomovou absorpční spektrometrií (AAS)

190 Kč

ČSN EN 1135 (560406) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Stanovení popela

125 Kč

ČSN EN 1136 (560407) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Stanovení obsahu fosforu. Spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 1137 (560408) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Enzymové stanovení obsahu kyseliny citronové (citrátu). NADH spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 1138 (560409) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Enzymové stanovení obsahu kyseliny L-jablečné (L-malátu). NADH spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 1139 (560410) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Enzymové stanovení obsahu kyseliny D-isocitronové. NADPH spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 1140 (560411) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Enzymové stanovení obsahu D-glukózy a D-fruktózy. NADPH spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 1141 (560412) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Spektrometrické stanovení obsahu prolinu

190 Kč

ČSN EN 1142 (560413) - říjen 1996

Ovocné a zeleninové šťávy. Stanovení obsahu síranů

125 Kč

ČSN EN ISO 5809 (566112) - říjen 1996

Škroby a deriváty škrobů. Stanovení síranového popela

125 Kč

ČSN EN ISO 3188 (566114) - říjen 1996

Škroby a deriváty škrobů. Stanovení obsahu dusíku Kjeldahlovou metodou. Titrační metoda (ISO 3188:1978)

125 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0105-4/změna Z1 (570105) - říjen 1996

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných. Stanovení obsahu tuku

32 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 58 0510/změna Z4 (580510) - říjen 1996

Koření tropické a subtropické

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN 64 0003 (640003) - říjen 1996

Plasty. Zhodnocení plastového odpadu. Názvosloví

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0212-1 (730212) - říjen 1996

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

125 Kč

ČSN EN ISO 3822-2 (730536) - říjen 1996

Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 2: Montáž a provozní podmínky výtokových ventilů a mísicích baterií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.98t

145 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 20105-N01 (800127) - říjen 1996

Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část N01: Stálobarevnost při bělení: chlornan (ISO 105-N01:1993)

125 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 392-10-01 (875042) - říjen 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-01: Identifikace volání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-02 (875042) - říjen 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-02: Zpráva o volání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-03 (875042) - říjen 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-03: Identifikace konferenčního volání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-04 (875042) - říjen 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-04: Přesměrování volání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-05 (875042) - říjen 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-05: Volání podle vyhledávacího seznamu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-06 (875042) - říjen 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-06: Volání s dispečerským oprávněním

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-07 (875042) - říjen 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-07: Zkrácené adresování

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-08 (875042) - říjen 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-08: Výběr oblasti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč