ČSN EN 584-1 (666624) Zrušená norma

Nedestruktivní zkoušení. Film pro průmyslovou radiografii. Část 1: Klasifikace filmového systému pro průmyslovou radiografii

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 584-1:1994. Účelem této normy je stanovení schopností filmového systému. Používá se pro jeho klasifikaci ve spojení s určenými olověnými fóliemi v průmyslové radiografii (nedestruktivní zkoušení). Tato norma zajišťuje, že jakost obrazu radiogramu - pokud je ovlivněna filmovým systémem - je v souladu s požadavky evropských norem, jako EN 444. (Zavedena jako ČSN EN 444.) ČSN EN 584-1 se nepoužívá pro klasifikaci filmů, které se používají s fluorescenčními fóliemi. Další postupy pro vyhodnocení fotografického procesu popisuje EN 584-2 (v ČR do 1.10.1996 nezavedena) podle schopnosti filmového systému pomocí podmínek, které mohou být kontrolovány v průmyslu. Poměrně stručná norma stanoví podrobně postup zkoušení, rozsah klasifikace a mezní hodnoty. Ochranou zdraví před ionizujícím zářením se nezabývá. ČSN EN 584-1 (66 6624) byla vydána v říjnu 1996.

Označení ČSN EN 584-1 (666624)
Katalogové číslo 20064
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963200644
Norma byla zrušena k 1. 11. 2006
a nahrazena ČSN EN 584-1 (015032)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)