ČSN EN 153 (142753) Zrušená norma

Metody měření spotřeby elektrické energie a přidružených charakteristik chladniček pro domácnost, konzervátorů zmrazených potravin a mrazniček na potraviny pro domácnost, a jejich kombinací, napájených ze sítě

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje všeobecné zkušební podmínky a specifikuje metody, které se mají používat pro měření spotřeby elektrické energie chladících zařízení pro domácnost napájených ze sítě, společně s přidruženými charakteristikami, pro účely informování spotřebitelů.

Norma se vztahuje na:

a) chladničky pro domácnost s prostorem nebo bez prostoru s nízkou teplotou;
b) kombinované chladničky-mrazničky pro domácnost, typ I a typ II;
c) konzervátory zmrazených potravin a mrazničky na potraviny pro domácnost; d) chladničky, kombinované chladničky-mrazničky, chladící zařízení, konzervátory zmrazených potravin a mrazničky na potraviny pro domácnost chlazené nuceným oběhem vzduchu.

Označení ČSN EN 153 (142753)
Katalogové číslo 20396
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963203966
Norma byla zrušena k 1. 10. 2006
a nahrazena ČSN EN 153 (142753)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)