ČSN EN 23964 (856010) Zrušená norma

Stomatologie. Stomatologické násadce. Připojovací rozměry (ISO 3964:1982)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), které zní: "EN 23964:1989 Stomatologie - Stomatologické násadce - Připojovací rozměry (ISO 3964:1982) byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN 23964 bez jakýchkoli modifikací. Uvedená norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský Dvůr 5." V národní předmluvě jsou pouze uvedeny citované normy a obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy. Komerčně dostupný český výtisk této normy tedy neobsahuje žádná normativní ustanovení, tj. vlastní text normy. ČSN EN 23964 (85 6010 byla vydána v říjnu 1996. Nahradila ČSN 85 6010 z 12.2.1980.

Označení ČSN EN 23964 (856010)
Katalogové číslo 20245
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963202457
Norma byla zrušena k 1. 7. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 3964 (856010)
Tato norma nahradila ČSN 85 6010 (856010) z prosince 1980
Dostupnost skladem (tisk na počkání)