ČSN EN 438-7 (647501)

Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 7: Kompaktní laminátové a HPL kompozitní panely pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů

ČSN EN 438-7 Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 7: Kompaktní laminátové a HPL kompozitní panely pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 370 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje zdravotní a bezpečnostní požadavky a požadavky týkající se úspory energie pro:˙
- kompaktní laminátové panely/obklady pro povrchovou úpravu vnitřních stěn a stropů (včetně zavěšených stropních podhledů);
- HPL kompozitní panely/obklady pro povrchovou úpravu vnitřních stěn a stropů (včetně zavěšených stropních podhledů);˙
- kompaktní laminátové panely/obklady pro povrchovou úpravu venkovních stěn a stropů (včetně zavěšených stropních podhledů);
- HPL kompozitní panely/obklady pro povrchovou úpravu venkovních stěn a stropů (včetně zavěšených stropních podhledů).
Specifikuje také postupy pro posuzování shody výrobku s požadavky a obsahuje i požadavky na označování. Vztahuje se pouze na HPL panely pro nekonstrukční použití a nevztahuje se na upevňovací systémy.
Výrobky jsou určené jako povrchová úprava pro vnitřní i venkovní použití podle specifikací výrobce.
Norma se nevztahuje na:
a) povrstvené nebo dýhované desky na bázi dřeva, kdy povrchová vrstva/dýha není z HPL;
b) desky na bázi dřeva povrstvené HPL, určené pro použití jako konstrukční prvky. Na tyto výrobky se vztahuje EN 13986 (desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví).
Dále se norma vztahuje pouze na vlastnosti, které se týkají zdraví, bezpečnosti a úspory energie. Ostatní vlastnosti jsou uvedeny v jednotlivých evropských normách na výrobky z HPL.

Označení ČSN EN 438-7 (647501)
Katalogové číslo 73986
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 2005
Datum účinnosti 1. 10. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963739861
Změny a opravy Oprava 1 3.10t
Tato norma nahradila ČSN EN 438-1 (644220) z října 1996
ČSN EN 438-2 (644220) z listopadu 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 438-1 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 1: Úvod a obecné informace

ČSN EN 438-2 +A1 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 2: Stanovení vlastností

ČSN EN 438-3 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 3: Klasifikace a specifikace pro lamináty o tloušťce menší než 2 mm určené k lepení na nosné podklady

ČSN EN 438-4 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 4: Klasifikace a specifikace pro kompaktní lamináty o tloušťce 2 mm a větší

ČSN EN 438-5 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 5: Klasifikace a specifikace pro podlahové lamináty o tloušťce menší než 2 mm určené k lepení na nosné podklady

ČSN EN 438-6 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 6: Klasifikace a specifikace pro kompaktní lamináty o tloušťce 2 mm a větší pro venkovní použití

ČSN EN 438-8 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 8: Klasifikace a specifikace pro konstrukční lamináty

ČSN EN 438-9 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 9: Klasifikace a specifikace pro alternativní lamináty s jádrem