ČSN EN 438-2 (644220) Zrušená norma

Dekorativní vysokotlaké lamináty (HPL). Desky na bázi termosetických pryskyřic. Část 2: Stanovení vlastností (ISO 4586-2:1988 mod)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 438-2:1991. Tato druhá část EN 438 určuje zkušební postupy pro stanovení vlastností dekorativních vysokotlakých laminátů (HPL) definovaných v kapitole 3. Tyto zkušební postupy jsou určeny především pro zkoušky desek popsaných v EN 438-1. Podle této normy je: Kap. 3: Dekorativní vysokotlaký laminát (HPL): Deska sestávající z vrstev vláknité výztuže (např. papíru), impregnované tvrditelnou pryskyřicí. Vrstvy jsou lisovány při vysoké teplotě a tlaku nejméně 7 MPa. Povrchová vrstva nebo vrstvy na jedné nebo obou plochách mají dekorativní barvu nebo vzor. Požární vlastnosti se zkouší např. podle kap. 18 (hořící cigareta) nebo 19 (simulace hořící cigarety). Norma je bohatě doplněna nákresy zejména zkušebních zařízení. ČSN EN 438-2 (64 4220) byla vydána v listopadu 1996.

Označení ČSN EN 438-2 (644220)
Katalogové číslo 20247
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 11. 1996
Datum účinnosti 1. 12. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963202471
Norma byla zrušena k 1. 10. 2005
a nahrazena ČSN EN 438-2 (647501), ČSN EN 438-7 (647501)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 438-1 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 1: Úvod a obecné informace

ČSN EN 438-2 +A1 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 2: Stanovení vlastností

ČSN EN 438-3 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 3: Klasifikace a specifikace pro lamináty o tloušťce menší než 2 mm určené k lepení na nosné podklady

ČSN EN 438-4 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 4: Klasifikace a specifikace pro kompaktní lamináty o tloušťce 2 mm a větší

ČSN EN 438-5 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 5: Klasifikace a specifikace pro podlahové lamináty o tloušťce menší než 2 mm určené k lepení na nosné podklady

ČSN EN 438-6 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 6: Klasifikace a specifikace pro kompaktní lamináty o tloušťce 2 mm a větší pro venkovní použití

ČSN EN 438-7 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 7: Kompaktní laminátové a HPL kompozitní panely pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů

ČSN EN 438-8 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 8: Klasifikace a specifikace pro konstrukční lamináty

ČSN EN 438-9 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 9: Klasifikace a specifikace pro alternativní lamináty s jádrem