ČSN EN 438-1 (644220) Zrušená norma

Dekorativní vysokotlaké lamináty (HPL). Desky na bázi termosetických pryskyřic. Část 1: Požadavky (ISO 4586-1:1987 mod)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 438-1:1991. Tato první část normy klasifikuje dekorativní vysokotlaké lamináty (HPL) podle jejich možného namáhání a hlavních doporučených oblastí použití. Obsahuje také materiály se speciálními vlastnostmi jako např.: přeformovatelnost nebo určená požární odolnost. Požadavky platí pro nejpoužívanější materiály, smějí však být podle potřeby rozšířeny i pro další druhy. Stanovené mezní hodnoty se vztahují na nejpoužívanější materiály, je však možné, že v jednotlivých klasifikacích se dosáhne variant s podstatně vyššími parametry požadavků. Materiály jsou charakteristické svým dekorativním povrchem, který je mimořádně tvrdý a odolný proti oděru, poškrábání, nárazu, vařící vodě, mírnému teplu a chemikáliím užívaným v domácnosti. Jsou určeny pro použití ve vnitřním prostředí. Rub desek jen s jednou dekorativní vrstvou je upraven pro nalepení na podklad. Norma platí pouze pro dekorativní lamináty uvedené v kapitole 3. EN 438-2 určuje odpovídající zkušební postupy. Podle této normy je: Kap. 3: Dekorativní vysokotlaký laminát (HPL): Deska sestávající z vrstev vláknité výztuže (např. papíru), impregnované tvrditelnou pryskyřicí. Vrstvy jsou lisovány při vysoké teplotě a tlaku nejméně 7 MPa. Povrchová vrstva nebo vrstvy na jedné nebo obou plochách mají dekorativní barvu nebo vzor. HPL podle této normy se vyrábí s vnitřními vrstvami impregnovanými fenolickou nebo aminovou pryskyřicí s povrchovou vrstvou nebo vrstvami impregnovanými aminovými pryskyřicemi ( především melaminovou). V čl.4.2.2 je pak definován typ F, s definovanou požární odolností. Normalizovány jsou: Klasifikace, požadavky a vlastnosti. ČSN EN 438-1 (64 4220) byla vydána v říjnu 1996.

Označení ČSN EN 438-1 (644220)
Katalogové číslo 20141
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963201412
Norma byla zrušena k 1. 10. 2005
a nahrazena ČSN EN 438-7 (647501)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 438-1 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 1: Úvod a obecné informace

ČSN EN 438-2 +A1 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 2: Stanovení vlastností

ČSN EN 438-3 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 3: Klasifikace a specifikace pro lamináty o tloušťce menší než 2 mm určené k lepení na nosné podklady

ČSN EN 438-4 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 4: Klasifikace a specifikace pro kompaktní lamináty o tloušťce 2 mm a větší

ČSN EN 438-5 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 5: Klasifikace a specifikace pro podlahové lamináty o tloušťce menší než 2 mm určené k lepení na nosné podklady

ČSN EN 438-6 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 6: Klasifikace a specifikace pro kompaktní lamináty o tloušťce 2 mm a větší pro venkovní použití

ČSN EN 438-7 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 7: Kompaktní laminátové a HPL kompozitní panely pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů

ČSN EN 438-8 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 8: Klasifikace a specifikace pro konstrukční lamináty

ČSN EN 438-9 (647501)
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 9: Klasifikace a specifikace pro alternativní lamináty s jádrem