ČSN ISO 10263-6 (277963) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce. Prostředí v kabině řidiče. Část 6: Stanovení účinku solárního ohřívání na kabinu řidiče

ČSN ISO 10263-6 Stroje pro zemní práce. Prostředí v kabině řidiče. Část 6: Stanovení účinku solárního ohřívání na kabinu řidiče
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 10263-6:1994. ISO 10263 sestává z následujících částí:
1 - Všeobecně a definice,
2 - Zkouška vzduchového filtru,
3 - Metoda zkoušky přetlakového systému kabiny řidiče,
4 - Metoda zkoušky větrání, vytápění a/ nebo klimatizace kabiny řidiče,
5 - Metoda zkoušky systému odmrazování čelního skla,
6 - Stanovení účinku solárního ohřívání na kabinu řidiče.

Tato šestá část normy specifikuje metodu zkoušky pro působení simulovaného solárního zatížení v laboratoři a určení tepelné energie sálavého tepla vyzařovaného umělým tepelným zdrojem, nebo přirozeného solárního zatížení, které působí na kabinu řidiče strojů pro zemní práce. Toto solární zatížení musí být vzato v úvahu při stanovení požadavků na cirkulaci vzduchu a chlazení k udržování teploty odpovídající stavu pohodlí uvnitř kabiny pro řidiče stroje. Tato část umožňuje určit tepelnou energii sálavého tepla působící na kabinu pro řidiče stroje v průběhu zkoušek, které jsou specifikovány v ISO 10263-4. Ve stručné normě jsou stanoveny způsoby měření (kapitola 2), metody simulování solárního zatížení (kapitola 3) a kalibrace intenzity sálání simulovaného solárního zatížení (kapitola 4). ČSN ISO 10263-6 (27 7963) byla vydána v říjnu 1996.

Označení ČSN ISO 10263-6 (277963)
Katalogové číslo 20400
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963204000
Norma byla zrušena k 1. 8. 2010
a nahrazena ČSN ISO 10263-6 (277963)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 10263-1 (277963)
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 1: Termíny a definice

ČSN ISO 10263-2 (277963)
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 2: Metoda zkoušení vzduchového filtru

ČSN ISO 10263-3 (277963)
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 3: Metoda zkoušení přetlakového systému

ČSN ISO 10263-4 (277963)
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 4: Metoda zkoušení vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) a výkonnost

ČSN ISO 10263-5 (277963)
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 5: Metoda zkoušení systému odmrazování čelního skla