ČSN EN 23823-1 (856001) Zrušená norma

Stomatologie. Stomatologické rotační nástroje. Část 1: Ocelové a karbidové vrtáčky (ISO 3823-1:1986)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), které zní: "EN 23823-1:1991 Stomatologie - Stomatologické rotační nástroje - Část 1: Ocelové a karbidové vrtáčky (ISO 3823-1:1986) byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN 23823-1 bez jakýchkoli modifikací. Uvedená norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský Dvůr 5." V národní předmluvě jsou pouze uvedeny citované normy a obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy. Komerčně dostupný český výtisk této normy tedy neobsahuje žádná normativní ustanovení, tj. vlastní text normy. ČSN EN 23823-1 (85 6001) byla vydána v říjnu 1996.

Označení ČSN EN 23823-1 (856001)
Katalogové číslo 20243
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany
EAN kód 8590963202433
Norma byla zrušena k 1. 12. 1999
a nahrazena ČSN EN ISO 3823-1 (856038)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)