ČSN EN 25754 (420774) Zrušená norma

Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy. Zkušební tyč bez vrubu pro zkoušku rázem v ohybu (ISO 5754:1978)

ČSN EN 25754 Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy. Zkušební tyč bez vrubu pro zkoušku rázem v ohybu (ISO 5754:1978)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma předepisuje metodu zkoušek trubek tahem prstence, která se používá k odhalení povrchových a vnitřních vad působením deformace až do lomu zkušebního tělesa. Zkouška může být rovněž použita k posouzení schopnosti trubek plasticky se deformovat. Zkouška tahem prstence se používá pro trubky s vnějším průměrem větším než 150 mm a s tloušťkou stěny ne větší než 40 mm. Vnitřní průměr musí být větší než 100 mm.

Označení ČSN EN 25754 (420774)
Katalogové číslo 20153
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963201535
Norma byla zrušena k 1. 7. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 5754 (420774)
Tato norma nahradila ČSN 42 0891-8 (420891) z prosince 1986
Dostupnost skladem (tisk na počkání)