ČSN EN 24498-1 (420769) Zrušená norma

Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy. Stanovení tvrdosti. Část 1: Materiály v podstatě se stejnoměrnou tvrdostí v průřezu (ISO 4498-1:1990)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma předepisuje metodu zkoušek trubek tahem prstence, která se používá k odhalení povrchových a vnitřních vad působením deformace až do lomu zkušebního tělesa. Zkouška může být rovněž použita k posouzení schopnosti trubek plasticky se deformovat. Zkouška tahem prstence se používá pro trubky s vnějším průměrem větším než 150 mm a s tloušťkou stěny ne větší než 40 mm. Vnitřní průměr musí být větší než 100 mm.

Označení ČSN EN 24498-1 (420769)
Katalogové číslo 20065
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963200651
Norma byla zrušena k 1. 9. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 4498 (420769)
Tato norma nahradila ČSN 42 0891-3 (420891) z prosince 1982
Dostupnost skladem (tisk na počkání)