ČSN EN 23823-2 (856002) Zrušená norma

Stomatologie. Stomatologické rotační nástroje. Část 2: Ocelové a karbidové dokončovací vrtáčky (ISO 3823-2:1986)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), které zní: "EN 23823-2:1991 Stomatologie - Stomatologické rotační nástroje - Část 2: Ocelové a karbidové dokončovací vrtáčky (ISO 3823-2:1986) byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN 23823-2 bez jakýchkoli modifikací. Uvedená norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský Dvůr 5." V národní předmluvě jsou pouze uvedeny citované normy a obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy. Komerčně dostupný český výtisk této normy tedy neobsahuje žádná normativní ustanovení, tj. vlastní text normy. ČSN EN 23823-2 (85 6002) byla vydána v říjnu 1996.

Označení ČSN EN 23823-2 (856002)
Katalogové číslo 20244
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963202440
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 3823-2 (856002)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)