ČSN EN 444 (015010) Zrušená norma

Nedestruktivní zkoušení. Základní pravidla pro radiografické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama

ČSN EN 444 Nedestruktivní zkoušení. Základní pravidla pro radiografické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje základní pravidla pro průmyslovou radiografii rentgenovým zářením a zářením gama užitím techniky filmu, s cílem zjistit vady. Norma je použitelná pro kontrolu kovových materiálů.
Norma uvádí normativní odkazy, definice, klasifikaci radiografických technik, doporučené způsoby zhotovení radiogramů a protokol o zkoušce.
Norma nestanovuje kritéria přípustnosti vad.

Označení ČSN EN 444 (015010)
Katalogové číslo 20063
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963200637
Norma byla zrušena k 1. 8. 2014
a nahrazena ČSN EN ISO 5579 (015011)
Tato norma nahradila ČSN 01 5010 (015010) z listopadu 1977
Dostupnost skladem (tisk na počkání)