ČSN ISO 8459-1 (010175) Zrušená norma

Dokumentace. Sborník bibliografických datových prvků. Část 1: Meziknihovní výpůjčky

ČSN ISO 8459-1 Dokumentace. Sborník bibliografických datových prvků. Část 1: Meziknihovní výpůjčky
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje a popisuje datové prvky nutné pro výměnu dat mezi institucemi, které se zabývají vzájemným vypůjčováním dokumentů. Norma také identifikuje zprávy a jejich datové prvky, které jsou používány v meziknihovních vypůjčkách. Kromě toho znázorňuje vztahy mezi datovými prvky a příklady jejich praktického použití. Norma je určena jak pro zprávy předávané na předtištěných formulářích, kde názvy datových prvků jsou specifikovány v záhlaví formuláře, tak pro automatizovanou výměnu.
Příloha A obsahuje příklady hodnot pro limitovaný počet datových prvků, které jsou identifikovány v této normě. Tyto hodnoty popisují informaci, která je vyjádřena konkrétním datovým prvkem v činnosti meziknihovních výpůjček. Příloha B uvádí příklady použití normy.
Strukturování datových prvků do zpráv není předmětem této normy.

Označení ČSN ISO 8459-1 (010175)
Katalogové číslo 19893
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963198934
Norma byla zrušena k 1. 7. 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)