ICS 35.240.30 - Aplikace informační technologie v informatice, dokumentaci a publikační činnosti

ČSN ISO 17933 (010127) - duben 2002

GEDI - Parametrizovaný dokument pro elektronickou výměnu

550 Kč

ČSN ISO 6630 (010176) - červenec 1996

Dokumentace. Bibliografické řídicí znaky

190 Kč

ČSN ISO 8777 (010177) - září 1996

Informace a dokumentace. Příkazy pro interaktivní vyhledávání informací

340 Kč

ČSN ISO 16642 (010507) - leden 2005

Počítačové aplikace v terminologii - Systém pro značkování terminologie

550 Kč

ČSN EN 82045-2 (013740) - říjen 2005

Správa dokumentů - Část 2: Prvky metadat a informační referenční model

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

ČSN EN 61987-16 (180410) - říjen 2017

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 16: Seznam vlastností (LOP) pro elektonickou výměnu dat pro zařízení měření hustoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62714-3 (184006) - listopad 2017

Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro řízení - Část 3: Geometrie a kinematika

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 61131-10 (187050) - leden 2020

Programovatelné řídicí jednotky - Část 10: Výměnný formát otevřený XML pro PLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 520 Kč

ČSN EN 15907 (198051) - prosinec 2010

Identifikace filmu - Zlepšení součinnosti metadat - Nastavení prvku a uspořádání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9300-002 (310450) - leden 2019

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 002: Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9300-003 (310450) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 003: Základní pojmy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9300-004 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 004: Popis metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-005 (310450) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 005: Autentifikace a ověřování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9300-007 (310450) - duben 2018

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 007: Termíny a dokumenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9300-010 (310450) - prosinec 2018

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 010: Přehled o datovém toku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-011 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 011: Referenční popis procesu "Příprava dat"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-012 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 012: Referenční popis procesu "Přijímání dat"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-013 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 013: Referenční popis procesu "Archivace dat"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-014 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 014: Referenční popis procesu "Obnova dat"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-015 (310450) - červenec 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 015: Referenční popis procesu "Odstranění dat"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 9300-100 (310450) - leden 2019

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 100: Společné pojmy pro dlouhodobou archivaci a vyhledávání údajů systému CAD 3D

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 9300-110 (310450) - květen 2019

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 110: Technické údaje o explicitní CAD 3D geometrii výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9300-115 (310450) - leden 2019

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 115: Explicitní struktura sestav CAD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9300-200 (310450) - říjen 2018

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 200: Společné pojmy pro dlouhodobou archivaci a vyhledávání údajů o struktuře produktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 63029 (367219) - únor 2018

Zvukové, obrazové a multimediální zařízení - Multimediální technologie e-publikování a e-knihy - e-knihy založené na rastrové grafice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 62571 (368453) - leden 2012

Formát souboru digitální zvukové knihy a požadavky na přehrávač

770 Kč

ČSN EN 62875 (368570) - prosinec 2015

Multimediální systémy a zařízení - Technologie multimediálního e-publikování a e-knih - Specifikace tisku texturových map pro prezentaci tištěných textů v posluchárnách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62524 (368617) - září 2011

Multimediální systémy a zařízení - Multimediální e-publikování a e-knihy - Formát čtení pro e-publikování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62605 ed. 2 (368618) - únor 2017 aktuální vydání

Multimediální systémy a zařízení - Multimediální e-publikování a e-knihy - Formát výměny pro e-slovníky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

ČSN EN 62665 ed. 2 (368619) - srpen 2016 aktuální vydání

Multimediální systémy a zařízení - Technologie multimediálního e-publikování a e-knih - Texturová mapa pro prezentaci tištěných textů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16425 (369080) - prosinec 2014

Jednoduché otevřené rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO/IEC 13421 (369355) - říjen 1996

Informační technika. Výměna dat prostřednictvím zásobníků 12,7 mm široké, 48-stopé magnetické pásky. Formát DLT 1

570 Kč

ČSN ISO/IEC 10027 (369643) - červenec 1995

Informační technika. Slovníkový systém zdrojů informací (IRDS). Základní struktura

340 Kč

ČSN ISO/IEC 10036 (369820) - říjen 1998 aktuální vydání

Informační technologie - Výměna informací o fontech - Procedury pro registraci identifikátorů týkajících se fontů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.02t, Oprava 2 8.03t

380 Kč

ČSN ISO/IEC 15445 (369831) - únor 2002

Informační technologie - Jazyky pro popis dokumentů a jejich zpracování - Hypertextový vyznačovací jazyk (HTML)

340 Kč

ČSN ISO/IEC 13673 (369842) - květen 2001

Informační technologie - Zpracování dokumentů a související komunikace - Testování shody pro systémy používající standardní univerzální vyznačovací jazyk (SGML)

440 Kč

ČSN ISO/IEC 26300 (369845) - únor 2008

Informační technologie - Formát otevřeného dokumentu pro kancelářské aplikace (OpenDocument) v1.0

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

5 100 Kč

ČSN EN 419221-5 (369891) - říjen 2018

Profily ochrany pro TSP kryptografické moduly - Část 5: Kryptografický modul pro důvěryhodné služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO/IEC TR 15413 (369981) - červen 2002

Informační technologie - Fontové služby - Definice abstraktní služby

340 Kč

ČSN EN 16104 (560002) - červen 2013

Údaje o potravinách - Struktura a formát výměny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO 22263 (730102) - únor 2014

Organizace informací o stavbách - Rámec pro správu informací o projektu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 16354 (730111) - únor 2014

Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 18587 (761503) - říjen 2017

Překladatelské služby - Redigování výstupů strojového překladu - Požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 401 V2.2.1 (874006) - listopad 2018

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.2.2 (874007) - listopad 2018

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 319 411-2 V2.2.2 (874007) - listopad 2018

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-1 V1.4.1 (874008) - listopad 2020

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 1: Přehled a společné datové struktury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-3 V1.1.1 (874008) - říjen 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 3: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané právnickým osobám

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-4 V1.1.1 (874008) - říjen 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 4: Profil certifikátu pro certifikáty webových stránek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.1.1 (874008) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.2.1 (874008) - červen 2018

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.3.1 (874008) - říjen 2020

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 403-1 V2.3.1 (874010) - listopad 2020

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Posuzování shody poskytovatele důvěryhodné služby - Část 1: Požadavky na orgány posuzování shody posuzující poskytovatele důvěryhodné služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 319 421 V1.1.1 (874011) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající časová razítka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 319 422 V1.1.1 (874012) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Protokol pro vyznačení času a profily časového razítka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 122-1 V1.1.1 (874013) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy CAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 319 122-2 V1.1.1 (874013) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 2: Rozšířené podpisy CAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 142-1 V1.1.1 (874014) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy PAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy PAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 142-2 V1.1.1 (874014) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy PAdES - Část 2: Dodatečné profily podpisů PAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 319 102-1 V1.1.1 (874017) - říjen 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Postupy pro vytváření a ověřování platnosti digitálních podpisů AdES - Část 1: Vytváření a ověřování platnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 319 522-4-1 V1.2.1 (874018) - září 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 1: Vazby doručování zpráv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 532-3 V1.2.1 (874019) - říjen 2019

Elektronické podpisy a inftrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 3: Formáty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 319 531 V1.1.1 (874020) - červenec 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele služeb doporučené elektronické pošty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 521 V1.1.1 (874021) - září 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele služeb elektronického doporučeného doručování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 15930-3 (882005) - únor 2012

Technologie grafické výroby - Předávání digitálních tiskových dat - Používání PDF - Část 3: Kompletní předávání, vhodné pro pracovní postupy se správou barev (PDF/X-3)

340 Kč

ČSN ISO 10303-11 ed. 2 (974101) - listopad 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 11: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 990 Kč