ČSN 33 0050-826 (330050) Zrušená norma

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 826: Elektrická zařízení a instalace v budovách

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma obsahuje identické znění HD 384.2 S1:1986 včetně změny A1:1993, který modifikuje IEC 50(826):1982 včetně jeho změn A1:1990 a A2:1995. Obsahuje české a anglické termíny a definice, dále cizojazyčné termíny v pořadí: francouzština, němčina, ruština. Česky a anglicky je definováno cca 80 hesel. ČSN 33 0050-826 byla vydána v říjnu 1996. Nahradila ČSN 33 0050 část 8.26 z 27.4.1989.

Označení ČSN 33 0050-826 (330050)
Katalogové číslo 20036
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963200361
Změny a opravy Z1 4.01t, Z2 12.01t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2006
a nahrazena ČSN IEC 60050-826 (330050)
Tato norma nahradila ČSN 33 0050-8-26 (330050) z února 1990
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 33 0050-601 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně

ČSN 33 0050-602 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 602: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Výroba

ČSN 33 0050-603 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 603: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Plánování a řízení elektrizační soustavy

ČSN 33 0050-605 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 605: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Elektrické stanice

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 330050-826
  • ČSN 33 00 50-826