ČSN EN 23954 (420751) Zrušená norma

Prášky pro práškovou metalurgii. Odběr vzorků (ISO 3954:1977)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma předepisuje metodu zkoušek trubek tahem prstence, která se používá k odhalení povrchových a vnitřních vad působením deformace až do lomu zkušebního tělesa. Zkouška může být rovněž použita k posouzení schopnosti trubek plasticky se deformovat. Zkouška tahem prstence se používá pro trubky s vnějším průměrem větším než 150 mm a s tloušťkou stěny ne větší než 40 mm. Vnitřní průměr musí být větší než 100 mm.

Označení ČSN EN 23954 (420751)
Katalogové číslo 20152
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963201528
Norma byla zrušena k 1. 4. 2008
a nahrazena ČSN EN ISO 3954 (420751)
Tato norma nahradila ČSN 42 0890-2 (420890) z prosince 1981
Dostupnost skladem (tisk na počkání)